Līvānu 1. vidusskolas dārza sakopšanas talka
27/05/2015

29. aprīlī Vides akcijas ‘’Burto Līvānu 1. vidusskolas dārzā’’ ietvaros tika noorganizēta skolas dārza sakopšanas talka.
Talkā piedalījās 8.a 8.b un 8.c klase. Čaklos talkotājus pieskatīja bioloģijas skolotāja Dace Rudzāte un fizikas skolotājs Guberts Vēveris. Šī talka atšķīrās no tradicionālajām uzkopšanas talkām ar to ka mēs nevis grābām lapas un likām maisos, (tur lapu nebija) bet gan uzlabojām Līvānu 1. vidusskolas dārza vides objektus.
Tika izravēts labirints, tika piekarināti putnu būrīši, tika atjaunota atmosfēras stacija, tika uzstādīti ziņojumu dēli pie labirinta, ārstniecības augu lauciņa un viens lielais informācijas dēlis tika pieskrūvēts lapenē.
Talkas sākumā skolas dārzā bija ļoti daudz cilvēku, tikai pamazām sāka izklīst gan konsultāciju, treniņu vai lietus dēļ. Galu galā palika 8 aktīvi talkotāji no 8.b klases. Beigās tika iekurināts ugunskurs, kurā čaklākie talkotāji cepa godam nopelnītās desiņas.
Paldies jāsaka skolas tehniskajiem darbiniekiem, Aleksejam Šubņikovam, Valdim Strautānam, Voldemāram un Andrejam par palīdzību sagatavojot instrumentus un materiālus. Protams liels paldies pašiem talkotājiem, kuri pielika savu roku, lai skolas dārzs izskatītos skaistāks un arī skolotājiem, kuri pieskatīja talkotājus un rūpējās par drošību!
Šī vides akcija, kuras ietvaros notika skolas dārza sakopšanas talka ir iekļauta vides izglītības projektā ‘’Burto Dabā, Vidē, Visumā’’. Šīs vides akcijas mērķis ir motivēt skolēnus iesaistīties vides izglītībā. Tie, kuri jau ir iesaistījušies šajā vides akcijā saka: “Vides izglītībā ir interesanti uzzināt faktus, kurus nezin pat pieaugušie. Tad mums ir iespēja justies gudrākiem, gan par pieaugušajiem, gan par skolniekiem, kuri vēl nav iesaistījušies šajā jomā.’’


Līvānu 1. Vidusskolas  „Jauno Vides Pētnieku” interešu izglītības pulciņš
27/05/2015

Zīmējumu konkurss „Es mīlu Savu Zemi”
Konkursa noslēgums Līvānu 1. vidusskolā

Šogad par godu Starptautiskajai Zemes dienai, Bērnu Vides Skola sadarbojoties ar Dabas aizsrardzības pārvaldi, organizēja zīmējumu konkursu „Es mīlu mūsu Zemi”. Šajā konkursā dalībniekiem vajadzēja izveidot zīmējumu no jebkādiem materiāliem – goašām, flomasteriem, zīmuļiem. Zīmējumā bija jāattēlo ko cilvēki varētu darīt mūsu mīļās Zemes labā, lai novērstu vides problēmas.

Konkursā piedalījās arī Līvānu 1. vidusskolas 4. a klase ar skolotājiem Sandru Seladinu un Evitu Kleinu. Tika iesniegti dažādi radoši un rūpīgi izstrādāti darbi, tāpēc uz Rīgu, Bērnu Vides Skolu tika nosūtīti visi iesniegtie darbi.  Kopumā konkursa žūrijai bija jāvērtē 180 zīmējumi, kuri iesūtīti no visas Latvijas.

Gala rezultātā Līvānu 1. vidusskolas 4. a skolnieces Annijas Kursietes  zīmējums tika nominēts 2. vietai. Paldies vizuālās mākslas skolotājiai Evitai Kleinai un audzinātājai   Sandrai Seladinai par ieguldīto darbu sagatavojot skolniekus konkursam.

Konkursam iesniegtie zīmējumi būs apskatāmi Līvānu 1. vidusskolā 2. stāvā, līdz pat maija nogalei.

Konkursa finālisti saņems Vides skolas diplomus un pulcēsies Dabas aisardzības pārvaldes sarūpētajās ekskursijās. Tā tik turpināt! :)


Agnese Brence – no Līvānu 1. vidusskolas līdz Eiropas Komisija
26/05/2015
IMG_1660

Sadarbībā ar Eiropas Savienības Māju norisinājās akcija ” Atpakaļ uz skolu”, un tās ietvaros Līvānu 1. vidusskolā 22.maijā viesojās absolvente Agnese Brence, kas strādā Eiropas Komisijā. Mēs ar lielu  aizrautību un ieinteresētību klausījāmies Agneses stāstījumā. Plašākas zināšanas guvām par darbu Eiropas Komisijā, kā arī uzzinājām par pašu Agnesi Brenci, par to kā viņa nonāca Eiropas Komisijā un kas viņu uz to pamudināja.  Līvānu 1. vidusskolas absolvente mums atgādināja būtiskas un svarīgas lietas – bez zināšanām ir jāpieprot arī neformālās prasmes, piemēram, prasmi komunicēt ar cilvēkiem un sadarboties grupās. Agnese uzsvēra arī to, ka Eiropas Komisijas darbā šīs prasmes ir ļoti nepieciešamas un noderīgas.  Pārsteidzoši bija uzzināt, ka jauniešiem vecumā no 17 gadiem tiek piedāvāta iespēja strādāt ārvalstīs brīvprātīgo darbu, kur dzīvošanu un visu pārējo apmaksā Eiropas Komisija. Agnese Brence mūs pamudināja arī izmantot iespēju piedalīties ERASMUS projektos, kuri jauniešiem atver jaunas iespējas un dod  neaizmirstamu pieredzi.
Ceram, ka arī mūsu skolas jaunieši būs aktīvi un izmantos šīs piedāvātās iespējas. Vēlamies teikt lielu paldies Agnesei Brencei par veltīto laiku mums un par lietderīgi sniegto informāciju!

Katrīna Zorkina
10.b klase


Pavasara koncerts!
19/05/2015

Taureni-2

21.maijā

Līvānu novada KC plkst. 18.00

Līvānu 1.vidusskolas

Interešu izglītības pavasara koncerts

“Mēs – grāmatu, savas bērnības, jaunības un dzīves pavēlnieki”.

Pasākumā tiks apbalvoti olimpiāžu uzvarētāji un skolotāji, kā arī interešu izglītības pulciņu vadītāji.


Aerobikas diena 2015
18/05/2015

Kā jau katru gadu, arī šogad Līvānu 1. vidusskolā norisinājās ļoti iecienītais un jautrais pasākums- Aerobikas diena.

Šī gada tēma bija „Multfilmas”. Vadītāji, Lāsma un Oskars, bija iejutušies krievu multfilmas „Nu pagadzi” lomās. Katrai klasei bija cita multfilma, pēc kuras motīviem klases veidoja savus deju priekšnesumus. Priekšnesumos bija redzamas mūsdienu populārākās multfilmas. Dažas klases bija arī apvienojušās, lai kopīgi parādītu savus priekšnesumus. Dejas bija ļoti interesantas, jautras, arī romantiskas. Vairākas klases bija ļoti centušās līdzināties īstajiem multfilmu tēliem, kas šo pasākumu padarīja vēl labāku. Klases bija sadalītas trijās vecuma grupās, un katrai no grupām 1. vietas ieguvēji savā īpašumā ieguva kausus, kurus sponsorēja SIA „Rego”. Vairākas klases un atsevišķi skolēni  ieguva arī simpātiju balvas no SIA „Rego”, salons „Sanita”, SIA „Saltums – 2 ”, Modra Sprukuļa grāmatu tirdzniecība , aptieka SIA „Lauris K”, ziedu salons „Līgo”.

Pasākums kopumā bija izdevies un bagātīgu emociju pilns.