Skolēni piedalās uzņēmumu atvērto durvju nedēļā
13/04/2017

Attels12017.g. 12. aprīlī trīs Līvānu 1. vidusskolas 11.b klases skolnieces piedalījās portāla Prakse.lv organizētajā atvērto durvju nedēļā uzņēmumos. Šī pasākuma ievaros skolēniem visā Latvijā tika piedāvāta iespēja apmeklēt 90 dažādu jomu uzņēmumus, uzzināt par darba un prakses iespējām, gūt praktisku ieskatu uzņēmumu darbībā, kā arī tikties ar darba devējiem. Tā kā Līvānu 1. vidusskolā skolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt zviedru valodu, skolnieces devās uz uzņēmumu SIA “Taxi Kurir Latvia”, kas apkalpo Zviedrijas taksometru kompānijas, pieņemot klientu zvanus un reģistrējot taksometru izsaukumus. Kopumā zvanu centros Rīgā, Daugavpilī un Liepājā strādā 120 zvanu operatori. Galvenais priekšnosacījums darbam šajā uzņēmumā ir zviedru vai norvēģu valodas zināšanas vai vēlme šīs svešvalodas apgūt.

Pasākuma laikā skolnieces tikās ar SIA “Taxi Kurir Latvia” Daugavpils zvanu centra vadītāju Anastasiju Šaraņinu, kura iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, nodemonstrēja programmatūru, ar kuru strādā zvanu operatori, kā arī pastāstīja par darba un prakses iespējām šajā uzņēmumā. Skolniecēm bija iespēja klātienē vērot zvanu operatoru darbu, tikties arī ar topošajiem darbiniekiem, kuri apmeklē intensīvos zviedru valodas kursus.

Lai uzzinātu par studiju iespējām svešvalodu jomā, devāmies arī uz Daugavpils Universitātes Humanitāro fakultāti, kur piedalījāmies interaktīvā ekskursijā, iepazīstot fakultātes piedāvātās studiju un pētniecības iespējas, apmeklējot auditorijas, kā arī tiekoties ar Humanitārās fakultātes kolektīvu. Skolniecēm bija iespēja iejusties sinhronā tulka lomā un praktiski izmēģināt iekārtas, kuras ir šo tulku darba neatņemama sastāvdaļa. Apmeklējām arī Mutvārdu vēstures centru un Reģionālo vācu valodas un Vācijas valsts mācības tālākizglītības centru.

Gan uzņēmuma SIA “Taxi Kurir Latvia”, gan Daugavpils Universitātes apmeklējums sniedza ieskatu karjeras veidošanas iespējās svešvalodu jomā.

Dalība pasākumā deva izpratni par svešvalodu zināšanu lielo nozīmi mūsdienu pasaulē un darba tirgū, kā arī motivāciju nopietnāk pievērsties svešvalodu apguvei.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.