Tikšanās ar skolas absolventi Agnesi Vucinu
10/05/2017

DSC016398. maijā notika karjeras atbalsta pasākums 11.-12. klasēm “Laika mašīna” – tikšanās ar mūsu skolas absolventi Agnesi Vucinu. Agnese ir absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes programmu “Audiologopēdija” un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā ieguvusi surdotulka kvalifikāciju. Šobrīd Agnese strādā kā surdotulks skolā nedzirdīgiem bērniem. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar minēto mācību iestāžu darbību un studiju procesu tajās, uzzināt daudz ko interesantu un noderīgu par tālākās izglītības un darba iespējām. Daloties savā pieredzē, Agnese mudināja skolēnus būt aktīviem, atvērtiem dažādiem profesionālās dzīves izaicinājumiem un uzsvēra, ka, izdarot izvēli turpmākajām studiju vai darba gaitām, ir būtiski domāt plaši, atrast sev piemēroto virzienu, izzinot un iepazīstot gan universitāšu, gan koledžu piedāvājumu.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.