3. c klase iepazīst maiznieka darbu
11/05/2017

Pašcepto liksim papīra maisiņā310. maijā 3.c klase piedalījās pasākumā „Ceļš no grauda līdz maizei jeb maiznieka darba vērošana” un devās ekskursijā uz Aglonas Maizes muzeju.
Pasākuma laikā varējām vērot maizes gatavošanas procesu īstā maizes ceptuvē, kas ražo visdažādāko maizīti veikaliņam, kas arī atrodas muzeja ēkā. Tādējādi pircēju rokās nonākusī maize ir īpaši svaiga un silta. Veikaliņu ir iecienījuši ne tikai vietējie, bet arī garāmbraucošie. Veiksmīgs biznesa paraugs.
Pēc vērošanas izmēģinājām savu roku veiklību kukulīša formas izveidošanā, virsū veidojot latvisko zīmi – tādējādi iezīmējot tieši savu kukulīti, lai pēc izcepšanās to varētu atpazīt un novērtēt, cik glīts un apetelīgs katram iznācis.
Kamēr maizīte cepās, meklējām kopīgo mūsdienu maiznieka darbā un senos laikos, kad visa pamatā bija roku darbs. Bērniem patika interaktīvi iesaistīties muzeja darbinieces stāstījumā par graudiņa ceļu līdz maizei. Bērni gan sēja graudus, gan attēlojas asniņus, gan kūla, gan mīcīja maizi un slaucīja sviedrus – iejutās visos maizītes tapšanas posmos.
Interesi par maiznieka profesiju raisīja arī plašais fotogrāfiju klāsts, maizes darināšanas darbarīki, tradīcijas un paražas, kuras nāk līdzi no seniem laikiem, kā arī iespēja baudīt graudaugu putru no Latgales keramikas traukiem.
Bērni uzzināja, cik darbietilpīgs un atbildīgs ir maizes gatavošanas process, bet reizē arī darbs, kas jādara ar mīlestību.
Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.