Izcilības svētki Līvānu 1.vidusskolā
16/01/2018

001Inese Magdaļenoka,
Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Ziemassvētku laikā Līvānu 1.vidusskolā Svinīgajā pieņemšanā pie direktora jeb Izcilības svētkos satikās izglītojamie, ģimenes, klašu audzinātāji un Prieks pie Ziemassvētku eglītes. Tādā brīdī līdz ar lampiņu silto spožumu uzgailē  Atmiņas pie eglītes bērnībā… Tā ir Māju sajūta. Tādi tika organizēti  svētki Lepnumiem, kuri ir kā solisti korī vai kā Porziņģis basketbola pasaulē. Solists viens bez komandas, kas ir skolotāji un ģimene, nevarētu būt tik izcils.
Tāpēc  svētkos bijām visi kopā, bet uzstājās un mājīgo, sirsnīgo atmosfēru radīja  solisti un mūsu skolotāji kopā ar bērniem, mazbērniem, kā arī skolotāji kā dzīvesbiedri.
Izcilības svētkos direktors Juris Iesalnieks sveica 1.-12.klašu Lepnumus un viņu ģimenes. Patiess prieks, ka ir
49 Lepnumi – atkal jauns rekords Ziemassvētkos:
1.-4.klasēs – 22 skolēni, kuriem liecībā ir 8, 9 un tikai 10 balles,
5.-9.klasēs – 15 skolēni,
10.-12.klasēs – 12 audzēkņi.
2.a kl. Elizabete Ibelgaufte, Justs Pfafrods, Vilnis Skarbinieks; kl.audz. Silvija Lude,  2.b kl.Ivo Dolgais, Tomass  Pujāts, Eduards Zarāns; kl.audz.Anna Kārkle,  3.a kl. Vanesa  Brūderei, Luīze  Kraukle, Elīza Lielpētere, Valdis Rainskis, Agate Sniķere; kl.audz. Sandra Seladina,  3.b kl. Marta Griķe, Laura Kazuša,  Diāna Maļinovska; kl.audz. Ināra Jačmenkina,  4.a kl. Vaira Veronika Pastare, PatrīcijaVuškārniece, Keita Ziemele, Samanta Karpova; kl.audz. Anita Strode, 4.b Samanta Veigule, Daniela Veigule; kl.audz. Anita Vucina,  4.c Gabriela Kraukle, Markuss Mičulis; kl.audz. Ilze Vaikule,  5.b Loreta Čamane, Amanda Stoļerova, Kristiāna Stoļerova; kl.audz. Marita Birzāka, 6.a Agnete Dambīte; kl.audz.Kristīne Jakovļeva,   6.b Normunds Ločmelis, Rainers TomassUrujevs; kl.audz. Sarmīte Kucenčeire, 8.a Estere Kraukle, Luīze Menkovska; kl.audz. Andris Pakers,  8.b Saulcerīte Skrūzmane; kl. audz. Evita Kleina, 9.a Ilze Skutele, Artūrs Smirnovs; kl.audz. Sandra Maskalāne,  9.b Megija Meļņika, Ilmārs Štolcers, Emīls Mikulis, Jānis Āris Vindulis; kl.audz. Ārija Baltmane,  10.b Māra Rudzīte; kl.audz. Sandra Kivleniece, 11.b  Angelina Havrova, Artis Pauniņš, Artis Muktupāvels; kl.audz. Daiga Barkāne,  12.a Renāte Kārkle, Jana Kolale; kl.audz. Liliāna Zarāne,  12.b Zane Jermuša, Ita Daugavvanaga, Sintija Grīnberga, Evita Kravale, Simona Alise Salmiņa, Sigita Kusiņa; kl.audz. Kristīne Balode.
Izcilības svētkos pie eglītes Ziemassvētku priekos un sajūtās  dalījās :
Skolotāja Lilāna Zarāne un soliste Elīza Lielpētere, skolotāja Marita Birzāka ar meitām Ievu un Lauru un dēlu Valdi, skolotāja Inta Ziemele ar mazdēlu Kristeru, skolotāja Sandra Kivleniece ar dēlu Rūdolfu, skolotāja Sandra Ziemele ar meitu Jasmīnu, skolotāja Evita Kleina ar dēlu Gustavu, skolotāja Vanda Lipinika ar 4.klases meiteņu solo – trio, psiholoģe Irēna un sporta skolotājs Leonīds jeb Petkeviču ģimene,skolotājas Liliānas audzēknis Jānis Upītis.
Īpašs veltījums tika uzdāvināts no jaunās Līvānu Kultūras centra speciālistes, solistes Līgas Džeriņas un Jēkaba Graubiņa Mūzikas un mākslas skolotājas, koncertmeistares Maijas Kļeščevskas
Lai laimīgs, veselīgs, dzīvespriecīgs un panākumiem mirdzošs 2018.gads!