Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2018” Latgales novadā
26/01/2018

IMG_3777Jau sešpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas bērni un jaunieši piedalās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.
Šī pasākuma mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām, godinot izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas piemiņu 105.dzimšanas dienas atcerē. Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu.
25.janvārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā pulcējās skanīgākās Latgales novada “lakstīgalas” no Izvaltas, Preiļiem, Līvāniem , Dignājas un Jēkabpils, kopskaitā deviņas komandas.
Sacensības notiek 3 posmos. 1.posms notiek  skolā, pilsētā vai novadā. Piedalās dalībnieki,
kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā krājuma “Lakstīgala” . Dziesmas jāizpilda
a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu (izņemot klavieres).
2.posms notiek kultūrvēsturiskajos novados.

Par Latgales “lakstīgalu” tikšanās vietu šoreiz tika izraudzīta Jēkabpils. Piedalījās novadu un pilsētu labākās komandas :  Krustpils pamatskolas 1.-4. kl. komanda (skolotāja Maija Kīne), Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas 5.- 9. kl. komanda (skolotāja Aīda Bikauniece), Izvaltas pamatskolas 5.- 9. kl . komanda (skolotāja Silvija Stivriņa),  Līvānu 1. vidusskolas  5.- 9. kl. un 10.- 12.kl. komandas (skolotāja Anna Kārkle) un  divas  Līvānu Bērnu un jauniešu centra 1.-4. kl. komandas (skolotāja Anna Kārkle), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu komanda  (skolotāja Ilze Rožinska), Jēkabpils Valsts ģimnāzijas  10.-12. klašu komanda (skolotājai Sandra Bondare).

Vispirms dalībnieki atrādīja savu mājas darbu–atraktīvā veidā radoši bija jāprezentē savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērps, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumenti). Tad sekoja dziesmu aplis–komanda lozēja savas grupas dziesmu un to nodziedāja.  Bija jāsagatavo arī dziesmas  par  tēmu (daba,  sadzīve, Tēvzeme).Šogad izvēle krita dziesmām par putniem. Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu. Bija arī dziesmu  atpazīšana  pēc  dzirdes–dalībnieki  atpazina  latviešu  tautasdziesmu  un  tautas instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma. Tam sekoja viktorīna-
par sekojošām tēmām : latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps; latviešu tautas dziesmu vācēji; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”.
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām “Lakstīgala 2018” visas deviņas komandas bija ļoti labi sagatavojušās  un parādīja līdzvērtīgu sniegumu, iegūstot 1. pakāpes diplomu.
Pasākumu vērtēja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere un  VISC folkloras jomas speciāliste Māra Mellēna .
Kā vienmēr, pasākumu atbalstīja SIA Rīgas Piensaimnieks ar saviem biezpiena sieriņiem  «Kārums».
3.posms – noslēguma sarīkojums. Noslēguma sarīkojums notiks Rīgā 2018..gada 9.martā
Rīgas Latviešu biedrības namā. No Latgales novada uzaicinātas piedalīties visas komandas.
Jāsaka liels paldies Jēkabpils Bēnu un jauniešu centram par viesmīlīgo uzņemšanu un  izglītības metodiķei Vitai Tallai par sirsnīgo pasākuma vadīšanu!

Anna Kārkle