Turpinās Līvānu 1.vidusskolas 9.b klases skolnieka Ilmāra Štolcera uzvaras gājiens Valsts olimpiādēs.
10/04/2018

Apsveicam  Ilmāru un lepojamies ar viņa gudrību un erudīciju!
1.vieta Latviešu valodas valsts 44.olimpiādē. Skolotāja Ārija Baltmane.
2.vieta Vēstures valsts olimpiādē. Skolotājs Andris Pakers.
Atzinība Fizikas valsts 64.olimpiādē. Skolotājs Juris Jansons.
Ir patiess prieks par Ilmāra Štolcera mērķtiecību un uzņēmību, rezultatīvu un atbalstošu ģimenes un skolotāju sadarbību. Paldies pedagogiem par pacietību un ieguldīto darbu ceļā uz valsts olimpiādēm!

Inese Magdaļenoka, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece.