21.aprīlī uz skolu!
16/04/2018

Pamatojoties uz MK 2017.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.211 “Par darba dienu pārcelšanu 2018. gadā”.
Pārcelta darba diena
no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa,
uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli
.
30.aprīlis, 1.maijs un 4.maijs – svētku brīvdienas!