Folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā, stāstīšanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem
24/04/2018

IMG_39852018.gada 22. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notika folkloras jomas konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā, stāstīšanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem.
Finālos piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji, anekdošu stāstnieki un muzikanti no visiem Latvijas novadiem – bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki, kā arī citi tradicionālās kultūras apgūšanā ieinteresēti bērni un jaunieši.
Pasākuma mērķis ir tradicionālās dziedāšanas, dejošanas, stāstīšanas un muzicēšanas individuālo prasmju un iemaņu apgūšana, pārmantošana un attīstība dialogā ar tradīciju.
Konkursus vērtēja sabiedrībā labi pazīstami eksperti, kas pārstāv dažādas nozares attīstībā ieinteresētas institūcijas un kuru pašu devums tradīciju apzināšanā un pārmantošanā ir nozīmīgs Latvijas kultūras kopainā.

Kā konkursos veicās Līvānu novada  bērniem un jauniešiem?
Anekdošu stāstīšanas konkursā “Anekdošu virpulis’2018” I pakāpes diplomu  un Ekselentā smīdinātāja titulu ieguva Jānis Vucenlazdāns (Līvānu BJC), II pakāpes diploms un Dižā smīdinātāja tituls tika piešķirts Jānim Mikulim (Līvānu BJC) un Aleksandram Mitinam (Līvānu 1.vidusskola).
Dziedāšanas konkursā “Dziedu dziesmu, kāda bija” I pakāpes diplomu  un  Dižo dziedātāju titulu ieguva Līvānu 1.vidusskolas mazā grupa- Sindija Pote, Lauma Praņevska un Matīss Lojāns. II pakāpes diploms  un  Dižlielā dziedātāja tituls tika Līvānu 1.vidusskolas mazajai grupai – Elīnai Vucenlazdānei, Janai Urkevicai un Marekam Nečajevam. Individuālajā dziedāšanā II pakāpes diploms  un  Dižlielā dziedātāja tituls tika piešķirts Jānim Vucenlazdānam (Līvānu BJC) , Marekam Nečajevam un Aleksandram Mitinam (Līvānu 1.vidusskola).
Tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” I pakāpes diploms Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” muzikantu kapelai (jaunākā grupa) un   II pakāpes diploms Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” muzikantu kapelai (vecākā grupa).
I pakāpes diplomu saņēma folkloras kopas “Ceiruleits” ermoņiku spēlmanis Mairis Iesalnieks (Līvānu novada KC) . II pakāpes diploms individuālajā muzicēšanā tika Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” akordeonistam Aleksandram Mitinam (Līvānu 1.vidusskola).
Abas Līvānu 1.vidusskolas kapelas saņēma Pateicības rakstu par atsaucību un muzicēšanu Tradicionālās dejošanas konkursā “Vedam danci 2018”
Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci 2018”. Tradicionālo deju tematiskajā programmā Līvānu 1.vidusskolas vecākās grupas dejotāji izdejoja programmu “Dancī vīn nūlūkavu brōleišam leigaveņu” un ieguva I pakāpes diplomu.
Kadriļu konkursā I pakāpes diplomu ieguva Līvānu BJC dejotāji -Arita Dabare, Eduards Zarāns, Vanesa Viča, Jānis Vucenlazdāns, Arta Veigure, Tomass Pujāts, Annija Vuškārniece un Ivo Dolgais.
I pakāpes diploms arī Līvānu 1.vidusskolas vecākās grupas dejotājiem- Sindijai Potei, Matīsam Lojānam, Laumai Praņevskai , Jānim Upītim, Anģelinai Havrovai, Matīsam Aleksim Reinim, Janai Urkevicai un Imantam Krūmiņam.
II pakāpes diploms Līvānu 1.vidusskolas vidējās grupas dejotājiem- Janai Urkevicai, Marekam Nečajevam, Martai Dabarei, Atim Slavinskim, Beātei Danielai Reinei, Danielam Pujātam, Alisei Miķelsonei, Ralfam Kucenčeirim.
Skalu deju konkursā I pakāpes diploms un Zelta dejotāja tituls vidējā grupā  Līvānu 1.vidusskolas skolniekam Danielam Pujātam. Šajā vecuma grupā  II  pakāpes diploms un Sudraba dejotāja tituls   Līvānu 1.vidusskolas skolniekam Atim Slavinskim.Vecākās grupas skalu lēcējam Matīsam Lojānam – III pakāpes diploms un Vara dejotāja tituls. Martai Dabarei tika piešķirta Atzinība un  Lielās dejotājas tituls. Labi veicās arī jaunākās grupas skalu lēcējiem. Šajā vecuma grupā I pakāpes diploms netika piešķirts. II  pakāpes diploms un Sudraba dejotāja tituls tika   Raitim Zeilem, Katrīnai Vanagai,  Aritai Dabarei , Tomasam Pujātam (Līvānu BJC).
Jauniešiem domāts bija polkas improvizācijas konkurss. Tajā piedalījās tikai trīs pāri- visi no Līvānu 1.vidusskolas.Žūrija atzinīgi novērtēja visus trīs pārus- Sindiju Poti un Matīsu Lojānu, Anģelina Havrova un Matīsu Aleksi Reini, Laumu Praņevsku un Jāni Upīti, visiem piešķirot I pakāpes diplomus un Zelta dejotāju titulus.
Sirsnīgs paldies visiem konkursu dalībniekiem!  Paldies par palīdzību atsaucīgajām mammām – Ainai Dolgais un Kristīnei Vanagai! Paldies par atbalstu Līvānu Bērnu un jauniešu centram!
Konkursa finālu rīko: VISC sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, Rīgas Tehnisko universitāti un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.
Konkursa finālu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Swedbank un SIA Rīgas piensaimnieks.
IMG_3980

Anna Kārkle