Lepojamies un apsveicam!
28/05/2018

Līvānu 1.vidusskolas 9.b klases skolnieks Ilmārs Štolcers un 11.b klases skolnieks Artis Pauniņš uzvar Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes organizētajā
LATVIJAS 45.ATKLĀTAJĀ MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ, iegūstot 1.pakāpes Diplomu.
Paldies ģimenēm par atbalstu, paldies skolotājai Elita Vaivodei par izcilo sadarbību jauno talantu izaugsmē!

Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece Inese Magdaļenoka