Sporta un mākslas festivāls “Krāsainie talanti”
08/06/2018

Moto ” Izskrien un apglezno savu pilsētu !”

Šī gada 30.maijā Līvānu 1.vidusskolā notika Sporta un mākslas festivāls “Krāsainie talanti”  ar moto “ Izskrien un apglezno savu pilsētu !”. Šogad šī diena noritēja citādākā atmosfērā,  sportojot un radoši darbojoties. Katras klases uzdevums bija, izmantojot karti, orientēties pilsētā, meklējot punktus, kuros viņus sagaidīja 10.b klases tiesneši, uzdodot dažādus uzdevumus. Dažos kontrolpunktos vajadzēja izpildīt sportiskus uzdevumus,  dažos bija jāpieslēdz visas savas koncentrēšanās maņas. Savukārt četros kontrolpunktos bija jāparāda savi talanti mākslas jomās.  Kopumā bija 14 tūrisma punkti –  seši punkti pie katra no Līvānu tematiskajiem soliņiem, kur katrai klasei bija jānofotografē interesanta bilde. Četri punkti bija veltīti mākslai. Pie Līvānu 1.vidusskolas skolēni  zīmēja savas sportiskās ēnas un ar krāsainiem krītiņiem tās piepildīja, izmantojot grafikas elementus. Laimiņas skolas pagalmā skolotājas Ievas Ancānes pavadībā tapa audzinātāju portreti. Priecē, ka skolēni spēja uzķert savu audzinātāju būtiskākās īpašības un tās atainot uz papīra. Savukārt Mūsdienu mākslas galerijā sadarbībā ar Raimondu Vinduli un Jēkaba Graubiņa Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieci Inesi Butleri un skolotāju Solvitu Cīruli tapa vēstījumi vasarai gan grafikas, gan kolāžas un atspiedumu tehnikās, iedvesmojoties no mākslinieces Štelmaheres foto izstādes. Tradīciju laukuma akmeņi ieguva krāsainu, vasarīgu ietērpu, topot apgleznoti. Četrās sporta stacijās , kuras atradās pilsētas skvērā, JIC “Kvartāls” sporta laukumā, uz dzelzceļa jaunā gājēju tilta un skolas stadionā, dalībnieki pildīja dažādus uzdevumus no labirinta izkļūšanas līdz pat iešanai pa virvēm. Gala punkts visiem bija viens – Līvānu Mākslas un amatniecības centrs, kur skolēnus un skolotājus sagaidīja skolas mašīna, pilna ar gardām picām un suliņām. Koku pavēnī visi varēja apspriest dienas notikumus un doties mājās.

Atsauksmes par sporta un mākslas festivālu  skolēnu un skolotāju puses bija pozitīvas. Dienas laikā tika apgūtas jaunas zināšanas. Piemēram, uzzināti oficiālie tematisko soliņu nosaukumi un, protams, labi pavadīts laiks visiem kopā  mūsu skaistajā pilsētā.
Paldies visiem –  10.b klases skolēniem, Sporta un tūrisma skolotājai Sandrai Ziemelei un 8.b klases pulciņa skolēniem, sporta skolotājiem Inetai Smilškalnei un Leonīdam Petkevičam, skolēniem un audzinātājiem, šoferītim un pavārītēm, kā arī skolēnu parlamenta koordinatorei Evitai Kleinai.
Pasākums notika ar projekta ESF “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2/16/I/001” atbalstu.

Lai visiem jauka , aktīva , radoša un droša vasara!