Skolotāju diena
05/10/2018

Kas ir skolotājs?
Skolotājs ir virzītājs. Skolotājs ir dzinējs. Skolotājs ir pamats aiz vecākiem.
Vai skolotāju var novērtēt? Ar gudrību, ar entuziasmu, ar sparu?
Manuprāt nē, nevar novērtēt. Tāpat kā veselību vai laimi, kas nav ne izmērāms, ne nosverams.
Skolotājs ir viss! Skolotājs ir ikvienā cilvēkā, kas grib nodot savas zināšanas, gudrību, ievirzīt dzīves ceļā. Tāpēc gribas noslēgt savu domu ar M.Bārbele vārdiem:

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt mākt,
Lai tajā labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.

SVEICAM SKOLOTĀJU DIENĀ!