Mācīties ar prieku
06/11/2018

1Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir mācību ekskursija, kas ar nepacietību tiek gaidīta un paiet ļoti ātri. 18.oktobrī 5.a un 5.c klases skolēni, ar cerību jautri pavadīt dienu un iemācīties ko jaunu, devās uz Rīgu, lai piedalītos Zinātniskajā teātrī Labaratorium.lv, kur vēroja un līdzdarbojās šovā par drošību (elektrība, indīgas un kaitīgas vielas) un pēc tam mācījās pagatavot saldējumu (paši svēra, putoja un ēda).
Pateicoties projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”  (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Eiropas sociālo fonda finansiālu atbalstu Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros), skolēniem Zinātniskais teātris un transports bija bez maksas.
Visas dienas garumā mācījāmies draudzēties, būt pieklājīgi, neaizskart viens otru, klausīties, uzklausīt un sadarboties.

Klašu audzinātājas Liliāna Zarāne un Ilze Sola