Klases stunda
20/11/2018

2018 10 a novSagaidot Latvijas Dzimšanas dienas svētkus, 15.novembrī mēs, 10.A un 11.A klases skolēni , klases stundā tikāmies vēstures kabinetā, lai īpaši draudzīgā gaisotnē  runātu par Latviju 100 gados.
Pēc klašu audzinātāju Sandras Maskalānes un Ritas Kurlovičas  ievadvārdiem noskatījāmies īsfilmu “Ceļā uz brīvību: kā latvieši nodibināja savu valsti” .  Pēc tam mēs sadalījāmies  5 komandās, lai pārbaudītu zināšanas par Latvijas vēsturi un kultūras dzīvi. Jautājumi bija dažādi, sākot ar Latvijas senvēsturi un beidzot ar  jaunākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē.  Nākošais uzdevums bija par vecvārdiem , piem. skārtelis , bambāle, kamieši u.c. Bija jāmin, ko tie varētu nozīmēt.  Kaut arī dažas komandas bija zinošākas, uzvarēja draudzība.

Lūk, dažu skolēnu domas par mūsu pasākumu:

“Manuprāt, pasākums bija interesants, tajā varēja iemācīties daudz ko jaunu, kā arī atkārtot vēstures un literatūras stundās mācīto. Šādus kopīgus pasākumus varētu atkāŗtot biežāk…

Patika, ka apvienojāmies abas klases kopā un veidojām jauktas komandas…..

Bija interesanti, sapratu, ka par Latviju zinu diezgan daudz…. Mēs visi bijām saliedēti un jutāmies ļoti omulīgi”

Ilze Skutele