Bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss “Vienoti dažādībā: Latvija un Ukraina”
30/11/2018

1No 5. līdz 18. novembrim daudzās Eiropas pašvaldībās norisinājās Eiropas Vietējās solidaritātes dienas (EVSD) 2018. Šogad EVSD norisē Latvijā iesaistījās Latvijas pašvaldību savienība un Līvānu, Bauskas, Skrundas, Engures,Pārgaujas pašvaldības.
Mūsu novadā viens no Solidaritātes dienu pasākumiem bija bērnu un jauniešu zīmējumu konkurss

“Vienoti dažādībā:  Latvija  un  Ukraina”.Tā  ietvaros Līvānu  novada  skolu  1.  –  12.  klašu audzēkņi tika aicināti iepazīt Ukrainas kultūru un vēsturi, un uzzīmēt Latvijai un  Ukrainai  kopīgo.  Konkursu  rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Līvānu novada domi, Līvānu novada Izglītības  pārvaldi  un  Līvānu  novada izglītības iestādēm. Konkursā iesniegtos darbus izvērtēja Līvānu novada Izglītības pārvaldes veidota žūrijas komisija. Darbi tika vērtēti trijās vecuma grupās un katrā grupā tika noteikti trīs labākie darbi.

Konkursa laureātu vidū bija arī Līvānu 1.vidusskolas audzēkņi:
Sākumskolas  (1.  –  6.  klase)  grupā:  Arita  Dabare,  Tomass  Pujāts  un  Ivo Dolgais (skolotāja A.Kārkle);
Vidusskolas  (10.-12.  klase)  grupā: Dagnija  Butlere,  Marika  Livdāne  un Ilvija Pastare (skolotāja Inese Butlere).

Laureāti saņēma dāvanas no Latvijas pašvaldību savienības. Labākie konkursa darbi līdz novembra beigām izstādīti Līvānu novada Kultūras centra Kamerzālē.