Salidojums!
11/01/2019

AFIŠA12
Līvānu 1.vidusskolā
2019.gada 2.februārī
ABSOLVENTU VAKARS
“Draugs, atnāc! Tava skola Tevi gaida!”
Aicinām absolventus un skolotājus!
Svinību zālē
Plkst.19.00 (reģistrācija no plkst.18.00)
Spēlēs DJ Jānis Balodis
Ieejas biļete: 6 eiro

ĪPAŠI TIEK GAIDĪTI JUBILEJAS GADU ABSOLVENTI UN VIŅU KLAŠU AUDZINĀTĀJI!

5 gadi  2013./14.m.g.

Dace Rudzāte, Marita Birzāka,  Ineta Smilškalne

10 gadi  2008./09.m.g.

Marija Raginska, Tatjana Poļakova, Aivars Cimbulis, I.Viļčinska

15 gadi  2003./04.m.g.

Elga Sarnoviča, Aivars Cimbulis,

20 gadi  1998./99.m.g.

Rita Kurloviča, Sandra Maskalane

25 gadi     1993./94. m.g

Anna Vaivode, Elita Vaivode

30 gadi     1988/89. m.g

Ēvalds Kalvāns,  Maija Skudra

35 gadi     1983./84. m.g.

Skaidrīte Šmite, Elga  Sarnoviča

40 gadi     1978./79. m.g.

Ēvalds Kalvāns,  A.Mihailova

45 gadi      1973./74. m.g.

Ēvalds Kalvāns,  Henrihs Kaļinka

50 gadi      1968./69. m.g

Nav datu