Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2019” Latgales novadā
24/01/2019

20190123_13544323.janvārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei „Lakstīgala 2019”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā 117 tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala”.
Jau septiņpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas bērni un jaunieši piedalās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.

Šī pasākuma mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.
Sacensības notiek 2 posmos. 1.posms notiek  skolā, pilsētā vai novadā. 2.posms notiek kultūrvēsturiskajos novados.
Par Latgales “lakstīgalu” tikšanās vietu šoreiz tika izraudzīta Jēkabpils. Piedalījās novadu un pilsētu labākās komandas : Ābeļu pamatskolas 1.-4. kl. komanda (skolotāja Iveta Bērziņa), divas  Līvānu Bērnu un jauniešu centra 1.-4. kl. komandas (skolotāja Anna Kārkle),  Krustpils pamatskolas 1.-4. kl. komanda (skolotāja Maija Kīne), Jēkabpils novada Dignājas pamatskolas 5.- 9. kl. komanda (skolotāja Aīda Bikauniece), Izvaltas pamatskolas 5.- 9. kl . komanda (skolotāja Silvija Stivriņa),  Līvānu 1. vidusskolas  5.- 9. kl. komanda (skolotāja Anna Kārkle) , Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu komanda  (skolotāja Ilze Rožinska) un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas  10.-12. klašu komanda (skolotājai Sandra Bondare).
Vispirms dalībnieki atrādīja savu mājas darbu–atraktīvā veidā radoši bija jāprezentē savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērps, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumenti). Tad sekoja dziesmu aplis–komanda lozēja savas grupas dziesmu un to nodziedāja.  Bija jāsagatavo arī dziesmas  par  tēmu (daba,  sadzīve, Tēvzeme).Šogad izvēle krita dziesmām par ūdeņiem. Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu. Bija arī dziesmu  atpazīšana  pēc  dzirdes–dalībnieki  atpazina  latviešu  tautasdziesmu  un  tautas mūzikas instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma. Tam sekoja viktorīna-par  latviešu tautas mūzikas instrumentiem, gadskārtām, mūža godiem, latviešu tautas tērpu, latviešu tautas dziesmu vācējiem.
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei  „Lakstīgala 2019”,  vērtēja VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere un  VISC folkloras jomas speciāliste Māra Mellēna. Visas deviņas komandas bija ļoti labi sagatavojušās un ieguva 1. pakāpes diplomu. Katrs dalībnieks saņēma “Lakstīgalas “nozīmīti un biezpiena sieriņus  «Kārums».
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams! Kā novēlēja izcilais pedagogs R.Zuika: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”
Jāsaka liels paldies Jēkabpils Bēnu un jauniešu centram par viesmīlīgo uzņemšanu un  izglītības metodiķei Vitai Tallai par sirsnīgo pasākuma vadīšanu!

Anna Kārkle