Baltu literatūras nedēļa Līvānu 1.vidusskolā.
11/04/2019

56274037_317144555645729_8862145710800240640_nŠogad no 25. marta līdz 2.aprīlim  tiek organizēta Baltu literatūras nedēļa.  Projektu organizē Lietuvas Jonavas rajona Žeimju skola – daudzfunkciju centrs.
Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, iepazīt radniecīgu tautu (lietuviešu un latviešu) valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, dibināt un uzturēt Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējos sakarus.  Projektā tiek aicinātas piedalīties Lietuvas un Latvijas skolas un skolu bibliotēkas, lai organizētu pasākumus, kas iepazīstinātu ar kaimiņvalsts kultūru, literatūru.
Valoda tāpat kā valsts karogs, himna un ģerbonis ir valsts simbols. Lai gūtu priekšstatu par valodu ir jādzird tās skanējums.
Uzrunājot skolotāju Inesi Magdaļenoku, viņa atsaucās manam aicinājumam iepazīstināt Līvānu 1.vidusskolas skolēnus ar  lietuviešu valodu, valodas līdzībām un īpatnībām.   Šo valodu savukārt viņa ir  mācījusies augstskolā un pat kārtojusi eksāmenu.
Uz tikšanos tika aicinātas 5.a, b, c klases. Latviešu, lietuviešu un prūšu (kas ir izmirusi valoda)  ir baltu valodas – līdzīgas savā skanējumā. Ja kāds grib mācīties lietuviešu valodu, tad to var iemācīties diezgan ātri.
Laba diena. Kaip sekasi? – Labdien. Kā Jums klājas? Sākam savu stāstāmo lietuviski. Vai Jūs ziniet kā lietuviski ir skolotāja? – Mokytoja. Kā tad īsti latviski izklausās – mācītāja vai mocītāja? Tas katram individuāli, bet mācīt tā ir skolotāja būtība.
Piekto klašu skolēni varēja saskatīt valodas līdzības, piemēram latviski –  saldējums, lietuviski ledai,  uzzināja par līdzskaņu miju –  c mijas ar k.
Kopīgi ar skolotāju mācījās skaitīt no 1 līdz 20 lietuviski.
Tikšanās beigās skolotāja Inese nodeklamēja ļoti skaistu dzejoli lietuviski, ko atcerējās vēl no augstskolas laikiem.
Pēc tam sekoja erudīcijas viktorīna. Tēma – Lietuva. Jautājumi bija ļoti dažādi, gan no ģeogrāfijas viedokļa par Lietuvu kā arī no sporta un mūzikas jomām. Bija doti atbilžu varianti, jāizvēlas pareizais. Tika noskaidrotas trīs uzvarētāju komandas. Uzvarētāji balvā saņēma lietuviešu saldumu fabrikas Pergale konfektes.
Savukārt 1.a un 1. b klase veidoja izstādi no dažādiem Lietuvas suvenīriem, kas atvesti no ceļojumiem uz kaimiņvalsti. Ar interesi klausījās skolotājas Ineses stāstījumā par lietuviešu valodu. Bērni čakli bija iemācījušies tautasdziesmas lietuviski, beigās, uzgavilējot ar pašizgatavotiem lietuviešu karodziņiem, nodziedāja lietuviešu tautasdziesmu par diviem gaiļiem lietuviski.
Noslēgumā visi cienājās ar lietuviešu saldumiem.
2.aprīlī pasaulē svin starptautisko bērnu grāmatu dienu. Baltu nedēļas noslēgumā, šajā datumā   tad arī  sarīkojām lasīšanas zibakciju.   Pēc otrās mācību stundas starpbrīdī visiem skolēniem bija jālasa kāda daiļliteratūras grāmata. Grāmatas varēja ņemt līdzi no mājām vai no bibliotēkas. Lasīt varēja jebkurā vietā, kur ir ērti – klasē, uz grīdas, uz soliņa, sporta zālē, kājās stāvot. Bija klases, kur skolotāja lika aptaujāt vecākus, kādas grāmatas bērniem iesaka izlasīt viņu vecāki. Priecē, ka skolēni bija izvēlējušies lasīt gan latviešu literatūras klasiku, gan mūsdienu literatūru ko ierosinājuši vecāki. Tātad lasa mūsdienās grāmatas. Varbūt ir mazinājusies papīra formāta grāmatas nozīme, mazinājies lasītprieks… Bet man šķiet, kā arī  teica izcilā latviešu dzejniece Māra Zālīte,  drīz lielais  tehnoloģiju bums pāries un grāmatas vērtība celsies. Protams tehnoloģijas nekur nepazudīs, jo mūsu ikdiena vairs nav iedomājama bez tām.
Sakām – Viso gero! (Uz redzēšanos!)   Līdz nākamajai tikšanās reizei lietuviešu valodas dienās.

 

Līvānu 1.vidusskolas bibliotekāre Daina Slica