Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa!”
02/12/2019

28.novembrī Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā   pulcējās labākie Dienvidlatgales novada stāstnieki , kas savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu apliecināja konkursa “Teci, teci, valodiņa!”   pusfinālā.

  Konkursā piedalījās  stāstnieki no Riebiņiem, Vārkavas, Rožupes, Jaunsilavām un  Līvāniem.Konkursa mērķis ir mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.

  Konkursā varēja piedalīties bērni un jaunieši no 7 līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Jaunākajā (1.- 4.klase) un vidējā grupā (5.-6.klase) dalībnieki stāstīja vienu latviešu vai citas tautas pasaku, vienu neparastu gadījumu no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves un vienu īsu sižetisku prozas žanru, piemēram, ātrrunu, spoku stāstu, anekdoti.

  Stāstniekus vēroja un vērtēja zinoši un labvēlīgi vērtētāji: Ilze Kārkle- Līvānu amatierteātra režisore,  Rita Pudāne- folkloras kopas “Jumalāni” vadītāja, Helēna Ērgle – Vārkavas vidusskolas folkloras kopas “Volyudzeite” vadītāja, Aija Skarbiniece- Līvānu BJC metodiķe

  Vērtēta tika tekstu izvēle,  priekšnesuma izveide, attieksme pret žanru tradīcijām un tekstu saturu, spēja piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāte un izteiksmīgums, stāstnieka tēls.

 Visi stāstnieki konkursam bija ļoti labi sagatavojušies. I pakāpes diplomu saņēma: Melānija Skrodere: (3.a klase), Alise Miķelsone (4.b klase),Tomass Pujāts (4.b klase), Ivo Dolgais (4.b klase) un Mareks Nečajevs (8.b klase). Uz konkursa finālu , kurš norisināsies Rīgā 7.decembrī, dosies paši labākie stāstnieki . Starp konkursa finālistiem ir arī  Līvānu 1.vidusskolas audzēkņi: Ivo Dolgais un Mareks Nečajevs. Bērniem sagatavoties konkursiem palīdzēja skolotājas Lidija Prisjagina un Anna Kārkle.

 Paldies vecākiem un, galvenais – pašiem stāstniekiem!

Konkursu rīkoja Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Līvānu BJC.

Anna Kārkle,
Līvānu 1.vidusskolas skolotāja,
Dienvidlatgales novada folkloras kopu koordinatore