LĪVĀNU 1.VIDUSSKOLAS LEPNUMS 2013./2014.m.g.1.sem.
18/12/2013

Lepojamies un apsveicam skolēnus, vecākus un klašu audzinātājus!
Svinīgā pieņemšana pie direktora 18.decembrī pulksten 12:00
Svinību zālē

2.a

Agnete Dambīte

Inta
Dambīte,

Alberts
Dambītis

Silvija
Lude

2.a

Marta
Samsone

Ineta
Mališeva

Jānis
Samsons

Silvija
Lude

2.a

Anna
Smagare

Vēsma
Smagare

Silvija
Lude

2.a

Rūta
Sniķere

Inga
Zvaigzne – Sniķere,

Juris
Sniķeris

Silvija
Lude

2.b

Ieva
Čivča

 

Inese
Čivča,

Ainārs
Čivčs

Anna
Kārkle

2.b

Rainers
Tomass Urujevs

Kristīne Sorokina,

Vladislavs Urujevs

Anna
Kārkle

3.a

Madara
Liepniece

Evita Liepniece,

Normunds Liepnieks

Sandra
Seladina

3.a

Eliass Orlovs

 

Aiga
Orlova,

Ēriks
Orlovs

Sandra
Seladina

3.a

Mona

Upeniece

Eva Upeniece ,

EdgarsUpenieks

Sandra
Seladina

4.a

Nellija
Pfafrode

Inga Pfafrode,

Artūrs Pfafrods

Anita
Strode

4.b

Atis Grīnbergs

 

Alla
Grīnberga,

Aigars
Grīnbergs

Anita
Vucina

4.b

Antons
Ivanovs

Ilona
Ivanova,

Vladimirs
Ivanovs

Anita
Vucina

4.b

Saulcerīte Skrūzmane

Irina Skrūzmane
Jānis Skrūzmanis

Anita
Vucina

4.b

Marta
Vilcāne

Lolita
Ziemele – Vilcāne,

Evalds Vilcāns

Anita
Vucina

5.a

Ilze
Skutele

Marija Skutele,
Roberts Skutelis

Sandra Maskalāne

5.a

Artūrs
Smirnovs

Alla Razumejeva,

Aleksejs Smirnovs

 

Sandra
Maskalāne

5.b

Monta
Evelīna – Jagža

Jānis
Jagža,

Aelita
Jagža

Ārija
Baltmane

5.b

Anete
Sniķere

Inga
Zvaigzne – Sniķere,

Juris
Sniķeris

Ārija
Baltmane

5.b

Kristiāns
Jaudzems


Jānis Jaudzems

Ārija Baltmane

5.b

Ilmārs
Štolcers

Vineta Štolcere,
Edvīns Štolcers

 

Ārija
Baltmane

5.b

Emīls
Mikulis

Ilze
Mikule,

Jānis
Mikulis

Ārija
Baltmane

6.a

Laura
Karkovska

Marta
Karkovska,

Modris
Karkovskis

Rita
Kurloviča

7.a

Arvis
Utnāns

Edīte
Utnāne

Ainis
Utnāns

Daiga
Barkāne

8.a

Zane
Jermuša

Līga
Jermuša,

Juris
Jermušs

Sandra
Krivcova

8.b

Sintija
Grīnberga

Alla
Grīnberga,

Aigars
Grīnbergs

Kristīne
Balode

10.b

Mairis
Iesalnieks

Nellija
Iesalniece

Inta
Ziemele

11.b

Liene
Kursiša

Anita
Kursiša,

Ainārs
Kursišs

Anna
Kurciša

11.b

Sandis
Mališevs

Ginta
Mališeva,

Uldis
Mališevs

Anna
Kurciša

12.b

Evelīna
Lukašenkova

Žanna
Lukašenkova

Sergejs
Lukašenkovs

Marita
Birzāka

12.b

Valts
Štolcers

Vineta
Štolcere,

Edvīns
Štolcers

Marita
Birzāka

Direktors
Juris Iesalnieks