Līvānu 1.vidusskolas labie darbi eņģeļu laikā
11/12/2013

Nāk Ziemassvētki, ar cerību, ar vēlmi piedzīvot brīnumus, atritināt vēl neatšķetināto. Ziemassvētku laiks saviļņo katru. Tas ir kā eņģeļu spārnu pieskāriens, ļaujot ieraudzīt uzreiz nepamanāmo, neredzamo. Eņģeļi arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē, kļūst vieglāk viņus sajust un ieraudzīt. Šajā laikā labās domas ienāk katrā mājā, kopā ar tām arī Mīlestība. Mīlestība ir lielākā vērtība pasaulē. Mīlestība… tā ir stiprāka par dusmām, naidu un slimībām. Mīlestība jāsajūt, jāieklausās, jāglabā to sevī un jāprot dāvāt to citiem.
11.decembrī Līvānu 1.vidusskolas skolēni savu mīlestību caur dziesmu, caur deju un pasaku dāvāja Līvānu slimnīcas pacientiem. Svētku sajūtu telpās ienesa skolēnu zīmētie zīmējumi ar eņģeļiem un apsnigušās eglītes slimnīcas logos.

Līvānu 1.vidusskolas
direktora vietniece Evita Kleina