Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss ANEKDOŠU VIRPULIS 2021
19/03/2021

18.martā notika virtuālais bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis” pusfināls Dienvidlatgalē. Konkursā piedalījās labākie anekdošu stāstītāji no Aglonas , Līvāniem, Riebiņiem un Vārkavas.

  Konkursa dalībnieki var būt  bērni un jaunieši no 7 līdz 21 gadu vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši ir aktīvi anekdošu stāstītāji dažādās ikdienas vai svētku situācijās. Šogad visaktīvākie anekdošu stāstītāji  bija pirmklasnieki.

Līvānu 1.vidusskolu un Līvānu BJC konkursā pārstāvēja : Katrīna Veigule, Sofija Rusiņa, Ieva Rubene, Zane Slavinska, Diāna Zute (1.b klase), Jānis Mikulis un Eduards Zarāns (5.b klase), Aleksandrs Mitins (9.b klase) .

  Konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Konkursa galvenais uzdevums ir uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīciju, līdzdarbojoties mutvārdu tradīcijā un rosinot pašizpausmi mutvārdu stāstīšanas jomā, kā arī  izkopt humora izjūtu un anekdošu stāstīšanas iemaņas bērnu un jauniešu vidū.

  Gatavojoties konkursam, katram dalībniekam bija jāsagatavo pietiekami liels „anekdošu pūrs”,  lai ar to varētu dižoties starp citiem stāstniekiem. Dažas no tām:

“- Jānīt, cik šī skola ir augsta?

– Metru piecdesmit.

–  Kāpēc tu tā domā?

– Jo man skola līdz kaklam!”

“Dabaszinību stundā skolotāja jautā Pēterītim:

  • Kāpēc Baltijas jūras ūdens ir sāļš?

Pēterītis atbild:

  • Nu tur taču dzīvo siļķes.”

Tēvs dusmīgs saka dēlam:

  • Šķiet , ka viss, ko es tev saku ir pa vienu ausi iekšā, bet pa otru ārā.
  • Nu, jā! Tāpēc jau man ir divas ausis.- domīgi atbild dēliņš.

Katrs anekdošu stāstītājs tiek vērtēts individuāli saskaņā ar  kritērijiem: vai izdodas sasmīdināt klausītājus, prasme anekdoti izstāstīt skaidri un saprotami, anekdotes oriģinalitāte, repertuāra bagātība, anekdotes atbilstība situācijai, stāstītāja un klausītāju vecumam, stāstītāja tēls un stils, neverbālo līdzekļu lietojums, prasme veidot dialogu ar konkursa dalībniekiem un klausītājiem, spēja ar savu anekdoti atbildēt uz iepriekš stāstīto. Bērniem konkursā uzmanīgi jāklausās, ko stāsta citi, jo anekdotes atkārtoties nedrīkst, citādi tiek atņemti punkti, kas jākrāj līdz uzvarai. Šogad populāras ir COVID laika anekdotes.

Anekdotes klausījās  zinoši un labvēlīgi vērtētāji: Margita Mālniece – Līvānu novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja,  Aija Skarbiniece- Līvānu BJC metodiķe, Oskars Bērziņš, – režisors, folkloras kopas “Jumaleņa” vadītājs.

Katram pusfināla dalībniekam konkursa vērtēšanas komisija piešķīra: Mazā, Lielā vai Dižā  smīdinātāja titulu. Pie Dižā smīdinātāja titula tika  Katrīna Veigule, Ieva Rubene, Diāna Zute un Eduards Zarāns , bet pārējie ir Lielā smīdinātāja titula cienīgi.

Konkursa žūrijas specbalvu un Diždižā Dienvidlatgales novada smīdinātāja titulu saņēma mūsu skolas 1.b klases skolniece Katrīna Veigule.

Labākie novada anekdošu stāstnieki piedalīsies finālā Rīgā, kurš notiks Smieklu dienā – 1.aprīlī tiešsaistē Zoom platformā.

Konkursu rīkoja Līvānu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un tradicionālās kultūras biedrību „Aprika”.