Visa mūsu dzīve sastāv no niekiem un sīkumiem…
28/01/2022

Līvānu 1.vidusskolā viens no pagājušā gada notikumiem bija piedalīšanās ikgadējā bērnu dzejoļu izsludinātajā “Garās pupas” konkursā. 

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem tiek aicināti piedalīties 5–15 gadus veci bērni un pusaudži no visas Latvijas.

Labākie darbi tiek publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa”.

Arī šogad izdotajā grāmatā tika ievietots mūsu skolas 4.klases skolnieka Roberta Jakovļeva dzejolis.

Pagājušajā  gadā trīs mūsu skolēnu darbi tika publicēti grāmatā.

Priecājamies reizē ar Robertu, un lai izdodas radīt arī turpmāk!

Paldies skolotājām Anitai Strodei un Sandrai Kivleniecei!