Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” noslēguma pasākums Līvānu 1.vidusskolā
05/05/2022

      ‘”Un cirka šovs var sākties”… ar tādiem ievadvārdiem sākās noslēguma pasākums žūrijas ekspertiem Līvānu 1.vidusskolā 22.aprīlī. Šogad, neskatoties uz to, ka  attālinātais mācību darbs bija ikdienišķa mācību darba forma, bija salasījies kupls lasītāju pulciņš. Kopā: bērnu, jauniešu un vecāku žūriju pārstāvēja 73 dalībnieki.  Žūrijas dalībnieku vecums  bija no 1. līdz 10.klasei. Savukārt vecāku žūriju pārstāvēja gan mammas, gan vecmammas. Eksperti čakli lasīja 6 obligāti paredzētās grāmatas savā vecumposmā. Grāmatas bija izvēlētas dažādas,  līdz ar to katrs lasītājs varēja atrast sev tuvo un interesējošo grāmatu klāstā. Arī vecāku žūrijas pārstāvji, izlasot grāmatas, aktīvi iesaistījās diskusijās par  to, kā viņi sapratuši grāmatas nobeigumu vai kā izpratuši varoņu rīcību vienā vai otrā situācijā.  Kas liecina par to, ka lasāmviela ir  bijusi vērtīga

    Uz pasākumu bija ieradusies Pepija Garzeķe, kas aicināja skolēnus saņemt pateicības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas. Par labi padarītu darbu, pienākas pārsteigums. Viena no balvām bija īsts cirka triku meistars, kas ieradās ciemos pie žūrijas ekspertiem. Nauris vēl  apgūst šo brīnumaino mākslu, bet jau spēj ieraut mazos skatītājus maģijas pasaulē. Bērni redzēja kā saslēgtas rokas roku dzelžos ar atslēgu, pēkšņi var dabūt ārā. Burvju maisiņā, kur ir dažādu krāsu baloni, bet kad ir jāizvelk balons, izvelkas tikai vienas krāsas baloni. Kā tas notiek? To zina tikai meistars. Burvju nūjiņa triku meistara rokās ir īsta burvju nūjiņa, bet kad to iedot kādam bērnam, tā pēkšņi sadaļās pa daļām. Minot, kāds tad čupa – čups ir dāvanu maisiņā, izrādās ar tādu garšu, kāds nemaz nebija ielikts. Un beigās vēl tikt pie šī  kāruma!   Un puķe, kuras ziedi krīt nost, pēkšņi meistara rokās uzplaukst un uzzied. Tāpat krāšņi mazajiem sākumskolas skolēniem izpildīja akrobātikas priekšnesumu akrobāte, 4.b klases audzēkne Sofija, priecējot ar skaistu tērpu un akrobātikas elementiem.

        Noslēgumā cienasts, un tad jau var doties baudīt pavasari un gaidīt nākamās žūrijas grāmatas.

Paldies triku meistaram Naurim, akrobātei Sofijai un viņas skolotājai Viānai, Pepijai Garzeķei, kas vadīja pasākumu, sākumskolas skolotājām, kas aktīvi iesaistās bērnu žūrijas kūrēšanā un pašiem skolēniem, kurus vieno lasītprieks un  mīlestība pret grāmatu.     

Līvānu 1.vidusskolas bibliotekāre Daina Slica