Dzejas dienas 2014
10/09/2014

Moto: „ Dzeja pievelk”
15.septembrī Līvānu 1.vidusskolā
Dzejas dienu ziedu kompozīciju izstāde „ Puķu dzeja”

Arī Tava klase, Tu vari būt radošs:

• izveido ziedu kompozīciju,
• uzraksti tās nosaukumu, kurā ir vai nu Raiņa darba nosaukums, vai atbilstoša Raiņa dzejas, lugas teksta rinda,
• izvieto kompozīciju Dzejas gaitenī iepretim klases vai latviešu valodas kabinetam!

Izstādes idejas autores, literatūras skolotājas: Ārija Baltmane un
Inese Magdaļenoka