Izglītības programmas

  1. Vispārējās pamatizglītības programma – kods 21011111;
  2. Vispārējās vidējās izglītības programma – kods 3101 6011.
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem kods 21015811;
  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma – kods 31013011;
  5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma – kods 31011011;
  6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – kods 21015911;
  7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611;
  8. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – kods 01011111;