Normatīvie dokumenti

Līvānu 1. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

2021-2022 mācību gads Līvānu 1. vidusskolā (08.11.2021)
– – – 
Kārtība, kādā klases skolēni un pedagogi tiek nozīmēti karantīnā (08.11.2021)
– – – 
Kārtība, kādā tiek organizēta Līvānu 1. vidusskolas darbība (27.04.2021)
– – – 
Līvānu 1. vidusskolas attīstības plāns 2023-2026. gadam 
– – – 
Iesniegums skolēniem pusdienu kartēm
– – – 
Klātienes individuālo konsultāciju organizēšanas kārtība
– – –
Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība

– – – – – – – – – – 

☞Attīstības plāns un pašnovērtējuma ziņojums
☞Skolas nolikums
☞Iekšējās kārtības noteikumi
☞Sasniegumu vērtēšanas kārtība
☞Nolikums – “Skolas lepnums”
☞Kārtība par kavējumiem
☞Absolventu vakars – nolikums
☞Uzņemšana Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2022./2023. mācību gadā

☞Iesniegums uzņemšanai 1. klasē(word dokuments)
☞Kārtība par skolotāju kvalitātes novērtēšanu
☞Darba Kārtības Noteikumi (25.08.2020)
☞Rīcības plāns COVID-19 ierobežojumu laikā Līvānu 1. vidusskolā (21.08.2020)
☞Līvānu 1.vidusskolas treniņu procesa organizēšanas kārtība sporta kompleksā COVID-19 laikā.
☞Attālinātā mācību procesa pieeja un sistēma

☞Rīkojums par Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisiju