Normatīvie dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi
Sasniegumu vērtēšanas kārtība
Skolas nolikums
Kārtība par kavējumiem
Uzņemšana Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2019./2020. mācību gadā
Kārtība, kādā Līvānu 1.vidusskolā notiek ēdināšana
Kārtība par skolotāju kvalitātes novērtēšanu
Darba Kārtības Noteikumi (25.08.2020)
Rīcības plāns COVID-19 ierobežojumu laikā Līvānu 1. vidusskolā (21.08.2020)
Līvānu 1.vidusskolas treniņu procesa organizēšanas kārtība sporta kompleksā COVID-19 laikā.