Normatīvie dokumenti

 

Kārtība, kādā tiek organizēta Līvānu 1. vidusskolas darbība (27.04.2021)
Līvānu 1. vidusskolas attīstības plāns 2019-2022. gadam 
Iesniegums skolēniem pusdienu kartēm
Klātienes individuālo konsultāciju organizēšanas kārtība
Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība

☞Attīstības plāns un pašnovērtējuma ziņojums
☞Skolas nolikums
☞Iekšējās kārtības noteikumi
☞Sasniegumu vērtēšanas kārtība
☞Nolikums – “Skolas lepnums”
☞Kārtība par kavējumiem
☞Absolventu vakars – nolikums
☞Uzņemšana Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2021./2022. mācību gadā

☞Iesniegums uzņemšanai 1. klasē(word dokuments)
☞Kārtība par skolotāju kvalitātes novērtēšanu
☞Darba Kārtības Noteikumi (25.08.2020)
☞Rīcības plāns COVID-19 ierobežojumu laikā Līvānu 1. vidusskolā (21.08.2020)
☞Līvānu 1.vidusskolas treniņu procesa organizēšanas kārtība sporta kompleksā COVID-19 laikā.
☞Attālinātā mācību procesa pieeja un sistēma

☞Rīkojums par Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisiju