Audzinātājiem

Līvānu 1.vidusskolas audzināšanas darbības programma 2017.-2022.m.g.
Atskaite par audzināšanas darbu 1.sem.
Atskaite par audzināšanas darbu 2.sem.
Iesniegums par ekskursiju
Protokols- mazā pedsēde
Protokols- vecāku sapulce
Iesniegums par ekskursiju

Audzināšanas stundu datu bāze:
Draudzība;
Laipnība un labestība.

Līvānu 1. vidusskolas klašu audzinātāju saraksts
“Laimiņas skola”
1. A Lidija Prisjagina
1. B Anna Kārkle
1. C Sarmīte Kucenčeire
2. A Sandra Seladina
2. B Ināra Jačmenkina
3. A Anita Strode
3. B Ilze Vaikule
Pirmsskolas grupas:
“Cālēni”-1,5 līdz 4 gadi Iveta Saulīte –Uvarova un Kristīne Rubine
5-6 gadīgie bērni Vita Sinkeviča un Inese Ernstsone
“Lielās skolas” ēka:
4. A Irīna Stepanova
4. B Anita Ancāne
5. A Gunta Pauniņa
5. B Evita Kleina
6. A Ineta Smilškalne
6. B Dagnija Vilcāne
7. A Liliāna Zarāne
7. B Anita Vucina
7. C Ilze Sola
8. A Dace Rudzāte
8. B Marita Birzāka
9. A Kristīne Jakovļeva
9. B Ilze Meldere
10. Sandra Ziemele
11. A Alina Komarovska
11. B Andris Pakers
12. A un B Sandra Maskalāne