Audzinātājiem

Līvānu 1.vidusskolas audzināšanas darbības programma 2017.-2022.m.g.
Atskaite par audzināšanas darbu 1.sem.
Atskaite par audzināšanas darbu 2.sem.
Iesniegums par ekskursiju
Protokols- mazā pedsēde
Protokols- vecāku sapulce
Iesniegums par ekskursiju

Audzināšanas stundu datu bāze:
Draudzība;
Laipnība un labestība.

Līvānu 1. vidusskolas klašu audzinātāju saraksts
1.A Sandra Seladina
1.B Ināra Jačmenkina
2.A Anita Strode
2.B Ilze Vaikule
3.A Lidija Prisjagina
3.B Anita Ancāne
4.A Silvija Lude
4.B Anna Kārkle
5.A Ineta Smilškalne
5.B Dagnija Vilcāne
6.A Liliāna Zarāne
6.B Anita Vucina
6.C Ilze Sola
7.A Dace Rudzāte
7.B Marita Birzāka
8.A Kristīne Jakovļeva
8.B Sarmīte Kucenčeire
9.A Sandra Ziemele
9.B Sandra Krivcova
10.A Alina Komarovska
10.B Andris Pakers
11.A Sandra Maskalāne
11.B Sandra Maskalāne
12.A  Rita Kurloviča
12.B Sandra Kivleniece
5-6 gadīgie bērni Vita Šubnikova un Inese Ernstsone
“Cālēni”-1,5 līdz 3 gadi Iveta Saulīte –Uvarova un Kristīne Rubine