Bibliotēka

Šajā pasaulē,
kur tik daudz tehnikas,
priekšmetu, mantu,
grāmatas māca satikšanos ar cilvēku.
To nekas cits tik skaisti
un dabiski nevar iemācīt!
 Imants Ziedonis 

Šī gada bibliotēkas darba laiks:
Lielajā skolā   katru dienu  7:30 – 12:00
12:20 – 16:00
Laimiņas skolā (ievērojot pulcēšanās ierobežojumus)
Pirmdien                                     Otrdien
10:40 – 13:10 – 3.A klase                        8:00 – 9:00 – 2.B kl.
13:15 – 14:15 – 1.B kl.                           13:20 – 14:00 – 2.A kl.
14:00 – 15:00 – 3.B kl.
  Trešdien                                         Ceturtdien                                
13:20 – 14:00 – 2.B kl.                         8:00 – 9:00 – 3.B kl.
14:00 – 15:00 – 1.C kl.                         12:40 – 13:40 – 1.A kl.
14:00 – 15:00 – 3.A kl.
   Piektdien
_____________________


Līvānu 1.vidusskolas bibliotēkas darba plāns 2020./2021.m.g.

Līvānu 1.vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Šogad,  2021.g., skolas bibliotēkā abonēti šādi preses izdevumi: 

žurnāls “Skola un ģimene”

* žurnāls  “IR”

* žurnāls  “Praktiskie rokdarbi”

* žurnāls  “Izglītība un kultūra” (elektroniskā formātā, nāk katram skolas darbiniekam uz e-pastu) 

* žurnāls  “Ilustrētā junioriem” un “Ilustrētā zinātne” 

* avīze “Kultūras Diena un Izklaide” 

* avīze ” Vietējā Latgales avīze” 

* žurnāls  “Sports”

* žurnāls “Annas psiholoģija” 

* žurnāls  “Ieva” (01.01.-31.05.2021.)

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

– 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;

– 13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;

– kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;

– latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem;

– valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Bildes ieskatā, no dažādiem pasākumiem, ko organizēja bibliotekāres 2014.g.-2019.g.: