Bibliotēka

Līvānu 1.vidusskolas bibliotēka atvērta lasītājiem
           (Laimiņas skolas bibliotēka pārcelta uz lielo skolu)
                 darba dienās no 8.00-16.00
                     bibliotekāre Daina Slica
                     bibliotekāre Lolita Luksta
                     tālrunis; 65307206


Līvānu 1.vidusskolas bibliotēkas darba plāns 2020./2021.m.g.

Līvānu 1.vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

Šogad,  2021.g., skolas bibliotēkā abonēti šādi preses izdevumi: 

žurnāls “Skola un ģimene”

* žurnāls  “IR”

* žurnāls  “Praktiskie rokdarbi”

* žurnāls  “Izglītība un kultūra” (elektroniskā formātā, nāk katram skolas darbiniekam uz e-pastu) 

* žurnāls  “Ilustrētā junioriem” un “Ilustrētā zinātne” 

* avīze “Kultūras Diena un Izklaide” 

* avīze ” Vietējā Latgales avīze” 

* žurnāls  “Sports”

* žurnāls “Annas psiholoģija” 

* žurnāls  “Ieva” (01.01.-31.05.2021.)

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

– 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;

– 13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;

– kolekcijas ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;

– latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem;

– valodas atbalsta krātuve ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Bildes ieskatā, no dažādiem pasākumiem, ko organizēja bibliotekāres 2014.g.-2019.g.: