Skola

Skolas vēsture gadskaitļos:

 • Līvānu tautskola Dubnas pusmuižā dibināta 185.gadā;
 • 1908. gadā Līvānos atvēra četrklasīgu pilsētas skolu;
 • 1921.gadā tika nodibināta Līvānu miesta pamatskola;
 • 1925.gadā skola kļuva par Līvānu valsts sešklasīgo pamatskolu;
 • 1929.gada 17.novembrī iesvētīta skolas ēka Domes ielā 3;
 • 1940.gada rudenī Līvānu sešklasīgo pamatskolu pārveidoja par nepilno vidusskolu;
 • 1942.gadā izveidojās septiņklasīgā tautasskola;
 • 1944.gada decembrī Līvānu skola kļuva par vidusskolu;
 • 1947.gada vasarā notika pirmais vidusskolas izlaidums;
 • 1971.gada 7.februārī jaunās skolas ēkas svinīga atklāšana Rīgas ielā 101;
 • 1990. gada vasarā pirmo reizi notika direktoru vēlēšanas;
 • 1992.gada 1.septembrī par direktori iecēla Maiju Dzintru Kručininu;
 • 2013.gada martā par direktoru iecēla Juri Iesalnieku.
 • 2018.gada septembrī par direktoru iecēla Gati Pastaru.

Skola, kura gaida ikvienu(2012.g.ieskats)!

Attīstības plans un pašnovērtējuma ziņojums
Skolas himna
Sasniegumi
Izglītības programmas
Prioritātes
Skolēnu parlaments
Skolotāji
Audzinātājiem

Līvānu 1. vidusskolā ir izglītības informācijas centrs ( IIC), kuras uzdevums nodrošināt pedagogus ar aktuālāko izglītības satura, metodisko, pedagoģisko informāciju: veicināt pedagogu tālākizglītību, pieredzes apmaiņu, pašizglītību: nodrošināt ar informāciju un konsultatīvu padomu jauniešus karjeras izvēlē: nodrošināt skolēnu vecāku pedagoģisko izglītošanu.