Skola

Skolas vēsture gadskaitļos:

 • Līvānu tautskola Dubnas pusmuižā dibināta 185.gadā;
 • 1908. gadā Līvānos atvēra četrklasīgu pilsētas skolu;
 • 1921.gadā tika nodibināta Līvānu miesta pamatskola;
 • 1925.gadā skola kļuva par Līvānu valsts sešklasīgo pamatskolu;
 • 1929.gada 17.novembrī iesvētīta skolas ēka Domes ielā 3;
 • 1940.gada rudenī Līvānu sešklasīgo pamatskolu pārveidoja par nepilno vidusskolu;
 • 1942.gadā izveidojās septiņklasīgā tautasskola;
 • 1944.gada decembrī Līvānu skola kļuva par vidusskolu;
 • 1947.gada vasarā notika pirmais vidusskolas izlaidums;
 • 1971.gada 7.februārī jaunās skolas ēkas svinīga atklāšana Rīgas ielā 101;
 • 1990. gada vasarā pirmo reizi notika direktoru vēlēšanas;
 • 1992.gada 1.septembrī par direktori iecēla Maiju Dzintru Kručininu;
 • 2013.gada martā par direktoru iecēla Juri Iesalnieku.

Skola, kura gaida ikvienu!

Attīstības plans un pašnovērtējuma ziņojums
Skolas himna
Sasniegumi
Pasākumu plāns 2014./2015.m.g.
Izglītības programmas
Prioritātes
Skolēnu parlaments
Skolotāji
Audzinātājiem

Līvānu 1. vidusskolā ir izglītības informācijas centrs ( IIC), kuras uzdevums nodrošināt pedagogus ar aktuālāko izglītības satura, metodisko, pedagoģisko informāciju: veicināt pedagogu tālākizglītību, pieredzes apmaiņu, pašizglītību: nodrošināt ar informāciju un konsultatīvu padomu jauniešus karjeras izvēlē: nodrošināt skolēnu vecāku pedagoģisko izglītošanu.