Pārbaudes darbu grafiks

Pārbaudes darbu grafiks tagad ir redzams e-klases skolēna dienasgrāmatā!