Individuālās konsutlācijas

LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLAS
pedagoģisko darbinieku individuālās konsultācijas
2019./2020. m. g. 1. semestrī

DRĪZ BŪS!