Individuālās konsutlācijas

LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLAS
pedagoģisko darbinieku individuālās konsultācijas
2019./2020. m. g. 1. semestrī

    Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. A.Ancāne 8.10 – 8.50 15.10-15.56 8.10 – 8.50 15.10-15.56  
2. A.  Apšiniece  
 
8.00 – 8.40
307. kab.
8.00 – 8.40
15.10-16.17
309. kab.
15.10-16.40
202. kab.
 
3. V.Balode 8.00 – 8.40   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
4. Ā.Baltmane 14.25-16.55 14.25-15.55   8.00-8.40  
5. D.Barkāne     15.10-15.55    
6. M.Birzāka 15.10-15.50 15.10-15.50      
7. J.Ernstsons     8.00 – 8.40   15.10-16.35
8. I.Jačmenkina; 12.40-13.20 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
9. K.Jakovļeva  
 
  14.25-15.30 8.10 – 8.40  
10. J.Jansons 8.00 – 8.40
15.15-16.30
8.00 – 8.40
15.15-16.30
  8.00 – 8.40  
11. A.Kārkle 8.10 – 8.50
13.30-14.10
    13.30-14.16 8.10 – 8.50
13.30-14.10
12. S.Kivleniece 15.15-17.00   15.15-17.00    
13. E.Kleina         8.00-8.40
14. A.Komarovska  

 

14.25-15.25

118.kab.

  15.55-16.35

116. kab.

15.10-15.50
114. kab.
15. S.Krivcova 14.25-15.50 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40
16. S.Kucenčeire       8.00 – 8.40  
17. M.Kulakova 15.10-16.13   8.00 – 8.40    
18. R.Kurloviča   8.10 – 8.40
15.10-15.50
8.10 – 8.40
15.10-15.50
15.55-16.35  
19. D.Kurme 14.25-15.50        
20. I.Lietauniece 15.10-16.20
117. kab.
8.00 – 8.40
116. kab.
     
21. V.Lipinika  
 
  14.05-15.08    
22. S.Lude 8.00 – 8.50
13.30-14.10
8.10 – 8.50     8.10 – 8.50
23. I.Magdaļenoka 8.00 – 8.40
103. kab.
       
24. S.Maskalāne  
 
8.00 – 8.40   14.25-15.05
15.50-16.50
 
25. I.Meldere   15.55-16.35      
26. A.Pakers  
 
15.10-16.10 15.10-16.10 15.50-17.00  
27. G.Pastars   15.10-15.55      
28. L.Petkevičs 15.10-16.00 8.00 – 8.46 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40  
29. E.Pfafrode   8.00 – 8.40   8.00 – 40 14.30-14.53
30. L.Prisjagina  
 
8.10 – 8.50
15.10-15.50
  15.00-15.36 8.10 – -8.50
31. A.Reitere     15.15-16.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40
32. D.Rudzāte 15.10-15.55 8.00 – 8.40
15.10-15.55
15.10-16.10    
33. S.Seladina   8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 14.25-15.05 8.00 – 8.40
34. I.Smilškalne 8.00 – 8.40 14.25-15.50 8.00 – 8.40
15.10-15.45
   
35. I. Sola     8.05 – 8.40
14.25-15.05
   
36. I.Stepanova   8.00 – 8.50     8.00 – 8.50
14.25-15.30
37. A.Strode 14.00-15.00
 
8.10 – 8.50     8.10 – 8.50
38. A.Svence 8.00 – 8.40
 
8.00 – 8.40   8.00 – 8.40  
39. I.Upīte       13.25-13.45  
40. I.Vaikule 8.00 – 8.46 8.00 – 8.46   8.00 – 8.46  
41. S.Vaikule 8.10 – 8.40 8.15 – 8.40      
42. E.Vaivode 15.10-17.00 15.10-16.54 14.25-15.05   8.00-8.40
43. Z.Vanaga   15.10-16.10
304. kab.
     
44. D.Vilcāne 8.00 – 8.40
14.30-16.30
8.00 – 8.40
 
8.00 – 8.40    
45. A.Vucina 14.30-15.50   14.30-15.40   8.00 – 8.40
14.30-15.10
46. L.Vuškārniece     13.20-13.40
1.b klasei
14.10-14.40
Laimiņās
 
47. L.Zarāne    
 
8.00 – 8.40
14.25-15.55
15.10-15.57  
48. I.Ziemele 14.20-15.15   15.10-16.00 8.00 – 8.40  
49. S.Ziemele    
 
15.10-16.10 15.10-16.10 8.00 – 8.40

Sagatavoja
direktora vietniece Z. Vanaga