Individuālās konsutlācijas

LĪVĀNU 1. VIDUSSKOLAS
pedagoģisko darbinieku individuālās konsultācijas
2017./2018. m. g. 

Nr. Skolotāji Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. A.Ancāne 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.20-8.40
2. K.Balode 15.10-15.50
3. V.Balode 8.00-8.40

115.kab.

8.00-8.40

309.kab.

8.05-8.40

308.kab.

4. Ā.Baltmane 8.00-8.40

14.25–15.50

8.00 – 8.40 13.40-14.52
5. D.Barkāne 15.10-16.00 14.25-15.15
6. M.Birzāka 15.10-15.50 8.00 – 8.40

15.10-15.50

15.10-15.50
7. J.Ernstsons 15.10-16.20 14.25-15.05
8. J.Golubeva 15.15-15.50
9. J.Iesalnieks 8.00 – 8.30
10. I.Jačmenkina 8.00-8.40 8.00-8.40 8.15-8.40
11. K.Jakovļeva 15.10-16.20 14.25-15.00
12. J.Jansons 8.00 – 8.40 15.15.-17.15 8.00-8.40
13. A.Kārkle 8.00-8.40 8.00-8.40

13.30-14.10

8.00-8.40

13.30-14.03

14. S.Kivleniece 8.00–8.40

15.15-16.45

8.00–8.40

15.15-16.25

15. E.Kleina 15.10-15.40
16. S.Krivcova 14.25-15.05 8.00-8.40

13.30-14.20

14.25-15.50 8.00-8.40
17. S.Kucenčeire 8.15 – 8.40
18. G.Kucenčeirs 8.00-8.40
19. M.Kulakova 15.10-16.16 8.00-8.40
20. A.Kurciša 15.10-15.56 14.25-15.05

15.55-16.35

15.10-15.50
21. R.Kurloviča 14.25-16.05 14.25-16.05 14.25-15.05
22. D.Kurme 15.10-15.50 8.00–8.40 8.00–8.26
23. V.Lipinika 13.25-14.20 14.25-14.56
24. S.Lude 8.00-8.40 8.00-8.40

13.30-14.10

12.30-13.05
25. I.Magdaļenoka 8.00-8.40 14.25-15.00
26. S.Maskalāne 8.00–8.40 15.10-16.22
27. I.Meldere 15.10-15.50
28. A.Pakers 15.10-16.05

202.kab.

8.00-8.40

309.kab.

8.00-8.40

309.kab.

29. G.Pauniņa 8.00-8.40

103. kab.

8.15-8.40

103. kab.

30. L.Petkevičs 7.55-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40
31. E.Pfafrode 8.10–8.40

213.kab.

8.10–8.40

213.kab.

32. L.Prisjagina 8.00–8.40 15.45-17.00 8.00–8.40
33. Z.Puga 15.10-15.50 14.25-15.05 15.10-16.10
34. M.Raginska 8.00–8.40

14.25-15.28

8.00–8.40 8.00–8.40 8.00–8.40
35. A.Reitere 8.00–8.40

8.50-9.30

12.a klase

8.00–8.40 14.25-14.45
36. D.Rudzāte 14.25-16.25 15.10-16.25
37. E.Sarnoviča 8.00–8.40

15.10-16.37

8.00–8.40

15.10-15.40

15.10-15.30
38. S.Seladina 8.00–8.40 8.00–8.40

13.40-14.30

13.40-14.25
39. I.Smilškalne 8.00 – 8.40 14.30-16.00 8.00–8.40 8.20–8.40
40. I.Stepanova 8.10–8.40

209.kab.

41. A.Strode 13.30-14.10 8.00–8.40 8.00–8.40 8.10–8.40 8.00–8.40
42. I.Vaikule 14.40-15.05 14.40-15.05 13.30-15.06
43. E.Vaivode 8.00–8.40

14.30-16.20

14.30-15.50 8.00 – 8.40
44. Z.Vanaga 15.10-15.50

103.kab.

8.20–8.40
45. D.Vilcāne 8.00–8.40

217.kab.

46. A.Vucina 8.00–8.40

13.25-14.30

8.00–8.40

14.25-14.55

8.00–8.40
47. L.Vucina 8.10–8.30 15.10-15.30

209.kab.

48. L.Vuškārniece 14.25-14.55 14.25-15.00
49. L.Zarāne 14.25-15.05 13.50-14.20 14.25-15.05

15.55-16.35

50. I.Ziemele 8.00–8.40

13.40-14.20

201.kab

8.00–8.40

103.kab.

15.05-14.40

103.kab.

8.00–8.40

120.kab.

8.00–8.40

215.kab.

51. S.Ziemele 15.10-16.10 8.00–8.40

15.10-15.45

8.00 – 8.40
Nr. Skolotāji Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Sagatavoja
direktora vietniece Z. Vanaga