Karjeras izglītība

Līvānu 1. vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” .
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Lai iepazītos ar programmu, spied šeit: Karjeras izglītības programma Līvānu 1.vidusskolā

Pasākumi
Profesiju pasaule Folkklubā
3.b klase pēta profesijas zoodārzā
3.a klase atklāj saldumu ražošanas brīnumu
3. c klase iepazīst maiznieka darbu
“Mana vērtība darba tirgū”
Tikšanās ar skolas absolventi Agnesi Vucinu
Skolēni piedalās uzņēmumu atvērto durvju nedēļā
Karjeras nedēļas tirdziņš Līvānu 1. vidusskolā

Noderīgas saites:
http://www.nva.gov.lv/karjera/
http://www.niid.lv/
http://profesijupasaule.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/
http://enudiena.lv/
https://www.prakse.lv/