Karjeras izglītība

Līvānu 1. vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” .
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Pasākumi
Profesiju pasaule Folkklubā
3.b klase pēta profesijas zoodārzā
3.a klase atklāj saldumu ražošanas brīnumu
3. c klase iepazīst maiznieka darbu
“Mana vērtība darba tirgū”
Tikšanās ar skolas absolventi Agnesi Vucinu
Skolēni piedalās uzņēmumu atvērto durvju nedēļā
Karjeras nedēļas tirdziņš Līvānu 1. vidusskolā

 

Noderīgas saites:
http://www.nva.gov.lv/karjera/
http://www.niid.lv/
http://profesijupasaule.lv/
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/
http://enudiena.lv/
https://www.prakse.lv/