Pasākumu plāns

Līvānu 1.vidusskolas pasākumu plāns 2020./2021.m.g.

LaiksPasākumsAtbildīgais
01.09.Zinību dienaE.Kleina, kl.audzinātāji
18.09.Pulciņu prezentācijaE.Kleina, Pulciņu vadītāji
Bibliotēkas pasākumi 4x m.g.  Informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem (ziņojumi e-klasē, plakāti, apskati skolēniem, skolotājiem, vecākiem).D.Slica L.Luksta       
visu māc. g.            7.- 11.sept. 11.septembris 18.septembris visu septembri 26.septembris    – Bibliotēkzinību stundu vadīšana skolēniem pēc mācību priekšmetu skolotāju, klases audzinātāju vai bibliotekāru iniciatīvas:                 1.- 3. kl.,  4.- 12.kl. – septembris – dzejas mēnesis, Dzejas stundas bibliotēkā – Rainim 155 izstāde bibliotēkā –  dzejniekam Auseklim – 170 –  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” popularizēšana un organizēšana  Līvānu  1.vidusskolas skolēnie un viņu vecākiem –   Eiropas Valodu diena
18.09.„Olimpiskā diena 2020”I.Smilškalne, L.Petkevičš E.Kleina
Svinību zāleSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
Laimiņas skolā Pasākums “Rudens nāca sētiņā…”A.Kārkle, kl.audzinātāji
27.09.“Ceiruleitim 30”A.Kārkle
Oktobris  
04.10.Skolotāju dienaSkolēnu parlaments, E.Kleina
16.10.Vērtību līnija  1.- 4.klasēmE.Kleina, M.Birzāka, klašu audzinātāji
Bibliotēkā 1.oktobris 16.oktobris 31.oktobris– Starptautiskā mūzikas diena – latgaliešu rakstniecei Naaizmērstulei 130 – tautasdziesmu vācējam Krišjānim Baronam 185  D.Slica L.Luksta
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
19.10. – 23.10.Rudens brīvlaiks 
Septembris, oktobris, novembrisPārgājieni, ekskursijas, vecāku sapulcesKlašu audzinātāji
05.-06.11FotografēšanāsE.Kleina , klašu audzinātāji
02. – 27.11.Tēvzemes mēnesisE.Kleina , MK, Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji
11.11.
Laimiņas skolā
Mārtiņi „ Garais degustācijas galds”
1.-3.klasēm
A.Kārkle,
klašu audzinātāji
11.11.“Superpuika” Pēc.3.st. 8.-12.kl. Pēc 4.st. 5.-7.kl.Skolēnu parlaments, E.Kleina
11.11.Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiesKlašu audzinātāji, skolotāji
12.11.„ Nāc uz manas skolas trepēm sadziedāties”L.Zarāne, E.Kleina
13.11.“Nāc uz manas skolas trepēm dzejas rindās klausīties”E.Kleina, latviešu val.un literatūras skolotāji
17.11.
Svinību zālē
Plkst. 13.45
Latvijas valsts dibināšanas dienai veltīts koncertsE.Kleina, pulc.vadītāji, klašu audzinātāji
11. – 18.11. Bibliotēkā 10.novembris 18.novembris 30.novembris   Mārtiņdienas izstāde Laimiņas skolā –  Latvijas Republikas proklamēšanas diena – 30.novembris Markam Tvenam – 185  L. Luksta D.Slica  
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
Decembris    
Bibliotēka dec. sāk. 2.decembris   20.decembris   23.decembris  –  Adventes laiks. Ziemassvētkus gaidot –   Ainažu jūrskolas dibinātājam un pirmās latviešu bibliotēkas dibinātājam Krišjānim Valdemāram -195 –  rakstniecei Regīnai Ezerai – 90 –  rakstniecei Zentai Ērglei – 100      L. Luksta D. Slica    
07.12.
Skolas gaiteņi
„ Ziemassvētku tirdziņš ”1.-12.klasēmE.Kleina, Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji
13.12.Laimiņas skolāZiemassvētku radošās darbnīcasA.Kārkle, klašu audzinātāji
15.12.
Svinību zālē Plkst.13.00
„Jautrie Ziemassvētki”1.-4.klasēmE.Kleina , klašu audzinātāji
16.12.
Svinību zāle
5.-8.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”Skolēnu parlamentu, E.Kleina , klašu audzinātāji
17.12.
Svinību zāle
9.-12.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”Skolēnu parlamentu, E.Kleina , klašu audzinātāji
17.12.“Vērtību līnija”1.-4.klasēmE.kleina, M.Birzāka, klašu audzinātāji
18.12.
Svinību zāle
Ziemassvētku „Baltais rīts”E.Kleina , pulciņu skolotāji
21.12. – 01.01.
Svinību zālē
Ziemas brīvlaiks Skolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoru  Direktors, Skolēnu parlaments
Janvāris 
Laimiņas skolā„Ziemas prieki”-ziemas sporta stafetesSkolēnu parlamentu, E.Kleina ,klašu audzinātāji
Aerobikas dienaSporta skolotāji, skolēnu parlaments, klašu audzinātāji, E.Kleina
Bibliotēka
16.janvāris
– rakstniekam Doku Atim – 160D.Slica
20.01.“Barikādēm 30” – atceres pasākumsSkolēnu parlaments, klašu audzinātāji, E.Kleina
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
Februāris  
02.02.
Laimiņas skolā
Sveču izstāde
„Uz lielu balli sanāca sveces”
A.Kārkle , klašu audzinātāji
07.02.1.-4.klasēm
“Neturi sveci zem pūra”
Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji, E.Kleina
06.02.Līvānu 1.vidusskolas
Absolventu vakars(nenotiks)
11.klases, klašu audzinātāji ,E.Kleina
Februāris
Svinību zāle
Žetonu vakars(???)12.kl.audzinātāji, 12.klases
Laimiņas skolāPasākums “Nāc nākdam(i)s, Metenīti!”A.Kārkle , klašu audzinātāji
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
Bibliotēkā
2.februāris
21. februāris
  –  Sveču diena  – Starptautiskā dzimtās valodas dienaD.Slica L.Luksta
Februāris– Ēnu diena
– Izglītības izstāde “Skola 2021”
S.Kucenčeire, klašu audzinātāji
12.02.Valentīndienas  pasākumsSkolēnu parlaments, E.Kleina
Marts
MartsRadošas darbnīcasSkolēnu parlaments, E.Kleina
12.03.
Laimiņas skolā
Vērtību līnija
 1.-4.klasēm
E.Kleina, klašu audzinātāji
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
15.03.- 19.03.Pavasara brīvlaiks 
Aprīlis
Bibliotēka
Aprīļa sāk.
2. aprīlis
Izstāde   “Lieldienas – skaistākie un košākie pavasara svētki”
– Starptautiskā bērnu grāmatu diena
Lasīšanas   zibakcija skolā – visi lasa grāmatas.
-rakstniekam Ernestam Birzniekam Upītim – 150
D.Slica
L.Luksta
Laimiņas skolaPasākums “Lieldienu lustes”A.Kārkle, klašu audzinātāji
AprīlisAtvērto durvju diena9.klašu skolotāji, 9.klases, E.Kleina
AprīlisLielā talka 2021E.Kleina, klašu audzinātāji
Svinību zālēSkolēnu ikmēneša tikšanās ar direktoruDirektors, Skolēnu parlaments
Maijs  
MaijsKīmijas dienaS.Ziemele
Maijs„Ģimenes dienas koncerts”E.Kleina, pulciņu skolotāji
MaijsZvana svētki8.kl.,11.,klases,klašu audzinātāji, E.Kleina
Bibliotēkas pasākum
maija sāk.
2. maijs
30.maija
mājturības stundās izgatavoto darbu izstāde skolas bibliotēkā (sadarbībā ar mājturības skolotājiem)
rakstniecei Dagnijai Dreikai – 70
–  rakstniecei Vizmai Belševicai – 90
Labāko lasītāju apbalvošanas svētki
D.Slica
L.Luksta
D.Slica
25.05.Vērtību līnija 1.- 9.klasēmE.Kleina , klašu audzinātāji
30.05.Sporta dienaSporta skolotāji sadarbībā ar skolēnu parlamentu , E.Kleina
31.05.Pēdējā skolas dienaKlašu audzinātāji
31.05.Līvānu 1.vdusskolas „Lepnums” Vērtību līnijas noslēguma pasākumsI,Magdaļenoka, klašu audzinātāji, E.Kleina
Jūnijs9.klašu izlaidumsE.Kleina, 8.kl.klases,klašu audzinātāji
Jūlijs12.klašu izlaidumsE.Kleina, 11.klases,klašu audzinātāji

Sagatavoja: direktora vietniece E.Kleina