Pasākumu plāns

 

Līvānu 1.vidusskolas pasākumu plāns 2017./2018.m.g.

Laiks

 

Pasākums Atbildīgais

 

01.09.

 

Zinību diena E.Kleina, kl. audzinātāji
09.09.

Visu septembri

Bibliotēkā

Izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem un valsts svētkiem:

–   Dzejas dienas – izstāde bibliotēkā

–  Bērnu žūrijas 2017 popularizēšana un organizēšana  Līvānu  1.vidusskolas skolēniem un viņu vecākiem

D.Slica

L.Luksta

 

13.09. Novada skolotāju sporta svētki
28.09.KC Novada skolotāju dienai veltīts pasākums
26.09.

29.09.

Bibliotēkā

EiropasValodudiena

Miķeļdiena

D.Slica

I.Sargune

29.09. Miķeļi. Ražas svētki .Izstāde “Atbrauc rudens ķirbju ratos” A.Kārkle, kl.audzinātāji
06.10. Skolotāju diena Skolēnu parlaments, E.Kleina
16. – 20.10. Labo darbu nedēļa

http://labodarbunedela.palidzesim.lv

Klašu audzinātāji
11.10.

Plkst.17.30

Svinību zālē

Vecāku diena

„ Kā audzināt bērnu 21.gadsimtā ? ”

1.-4.klasēm

K.Balode

E.Kleina

klašu audzinātāji

12.10.

Plkst.17.30

Svinību zālē

Vecāku diena

“Vecāku diena katru dienu. Kādu vēlamie redzēt savu bērnu? „

K.Balode

G.Pastars

E.Kleina

klašu audzinātāji

20.10. Vērtību līnija

1.- 4.klasēm

E.Kleina, klašu audzinātāji
Oktobris

Bibliotēkā

Ilustratoram, bērnu dzejniekam AlbertanKronenbergam               130 D.Slica

 

Septembris, oktobris, novembris Pārgājieni, ekskursijas, vecāku sapulces Klašu audzinātāji
03.11.

Plkst.13.00Svinību zālē

„Abraka Dabra”

1.-4.klasēm

Klašu audzinātāji
11. – 18.11.

Novembris  – decembris

 

–    Lāčplēša diena

–    Latvijas valsts dibināšanas diena

–  Imantam Auziņam – 80

–    Adventes laiks. Ziemassvētkus gaidot

 

D.Slica

L.Luksta

10.11.

Svinību zālē

Mārtiņi „ Garais degustācijas galds”

1.-4.klasēm

A.Kārkle

Klašu audzinātāji

10. 11.

Skolas gaiteņi

„ Mārtiņdienas tirdziņš „

1.- 12.klasei

E.Kleina

Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji

13. – 18.11. Tēvzemes nedēļa

 

E.Kleina , MK,

Skolēnu parlaments

11.11.

 

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājies

 

Klašu audzinātāji, skolotāji
16.11.

Sporta zāle

Basketbola mačs „Stiprākais vidusskolnieks” E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, sporta skolotājiem
17.11.

Svinību zālē

Latvijas valsts dibināšanas dienai veltīts koncerts E.Kleina, pulc.vadītāji,

klašu audzinātāji

 

23.-24.11.

 

Fotografēšanās „Mārītes kompānija” E.Kleina , Klašu audzinātāji
Decembris

Bibliotēka

Rakstniecei, tulkotājai un domātājai Zentai Mauriņai – 120
–  Pēterim Jurciņamlatviešu rakstniekam, publicistam dzejniekam  – 85
D. Slica

 

 

11.12.

Skolas gaiteņi

„ Ziemassvētku tirdziņš ”

1.-12.klasēm

E.Kleina

Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji

18.12.

Svinību zālē

„ Vērtību līnija”

1.-4.klasēm

E.Kleina , Klašu audzinātāji
20.12.

Svinību zāle

5.-8.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”

 

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, klašu audzinātāji
21.12.

Svinību zāle

9.-12.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”

 

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, klašu audzinātāji
21.12.

Svinību zāle

Līvānu 1.vdusskolas „Lepnums”

 

I.Magdaļenoka, klašu audzinātāji
22.12.

Svinību zāle

Ziemassvētku „Baltais rīts”

 

E.Kleina , pulciņu skolotāji
25.12. – 05.01. Ziemas brīvlaiks

 

Janvāris  

„Talantu šovs „ Laimiņas skolā

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu
26.01. Aerobikas diena Sporta skolotāji, skolēnu parlaments, klašu audzinātāji, E.Kleina
Janvāris

Bibliotēka

– rakstniekam Rūdolfam Blaumanim  –  155

 

D.Slica
02.02. Laimiņas skola Sveču izstāde

„Uz lielu balli sanāca sveces”

 

A.Kārkle, klašu audzinātāji
03.02. Līvānu 1.vidusskolas

Absolventu vakars

11.klases, klašu audzinātāji ,

E.Kleina

05.02.-09.02.

 

Projektu nedēļa I.Magdaļenoka, klašu audzinātāji
09.02.

Svinību zāle

 

Žetonu vakars 12.kl.audzinātāji, 12.klases
13.02.

Laimiņas skolā

Meteņi A.Kārkle , klašu audzinātāji
Februāris – dzejniecei Ārijai Elksnei 90

– rakstniekam, zinātniskās fantastikas aizsācējam ŽilamVernam 190

 

D.Slica

L.Luksta

Februāris Izglītības iespēju izpēte

·         Izglītības izstāde „ Skola 2018”

·

S.Kucenčeire,

klašu audzinātāji

14.02.

(1.vsk.)

Valentīndienas  draudzības vakars ar Līvānu 2.vidusskolu

 

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu
Februāris – marts

Laimiņas skolā

Vērtību līnija

1.-4.klasēm

E.Kleina, klašu audzinātāji
12.03.- 16.03 Pavasara brīvlaiks
Marts Augstākās izglītības iestāžu izstāde

„ Veru augstskolas durvis”

S.Kucenčeire
Marts – dramaturgam Gunāram Priedei 90

–  Lieldienas

D.Slica

I.Sargune

03.04.Laimiņas skola Lieldienu jampadracis

 

A.Kārkle, klašu audzinātāji
Aprīlis Atvērto durvju diena

 

9.klašu skolotāji, 9.klases, E.Kleina
Aprīlis Lielā talka 2017 E.Kleina, klašu audzinātāji
Maijs Kīmijas diena S.Ziemele
Maijs

KC

„Ģimenes dienas koncerts”

 

E.Kleina, pulciņu skolotāji
18.05. Zvana svētki 8.kl.,11.,klases,klašu audzinātāji

 

Maijs –  dzejniekam, publicistam Imantam Ziedonim

–  Mātes diena

D.Slica
29.05. Vērtību līnija 1.- 8.klasēm E.Kleina , klašu audzinātāji
30.05. Sporta diena Sporta skolotāji sadarbībā ar skolēnu parlamentu , E.Kleina
31.05. Pēdējā skolas diena Klašu audzinātāji
31.05. Līvānu 1.vdusskolas „Lepnums”

 

 

I,Magdaļenoka, klašu audzinātāji
16.06.

???

KC

Plkst.13.00  9.klašu izlaidums

Plkst.18.00 12.klašu izlaidums

E.Kleina, 8.kl.,11.klases,klašu audzinātāji

 

 

Sagatavoja: direktora vietniece E.Kleina