Pasākumu plāns

 

Līvānu 1.vidusskolas pasākumu plāns 2018./2019.m.g.

Laiks Pasākums Atbildīgais
03.09. Zinību diena E.Kleina, kl. Audzinātāji
17.09. Pilsoniskā līdzadbildība – balsošana par „Olimpiskās diedas 2018” sporta aktivitāti Skolēnu parlaments,

E.Kleina

 

20.09. Pulciņu prezentācija E.Kleina,

Pulciņu vadītāji

4x m.g.   Informācija par bibliotēkas jaunieguvumiem (ziņojumi e-klasē, plakāti, apskati skolēniem, skolotājiem, vecākiem). D.Slica

 

visu māc. g. Bibliotēkzinību stundu vadīšana skolēniem pēc mācību priekšmetu skolotāju, klases audzinātāju vai bibliotekāru iniciatīvas:

1.- 4. kl.,  5.- 12.kl.

D.Slica

 

7.- 14.sept.

 

visu septembri

 

26.sept.

28.sept.

 

Izstādes, kas veltītas ievērojamiem cilvēkiem un valsts svētkiem:

– Septembris – dzejas mēnesis, izstāde bibliotēkā, bērnu dzejoļu autorei    Inesei Zanderei  60

–  Bērnu žūrijas 2018 popularizēšana un organizēšana  Līvānu  1.vidusskolas skolēniem un viņu vecākiem

–   Eiropas Valodu diena

 

L.Luksta,I.Sargune

 

D.Slica

 

 

21.09. „Olimpiskā diena 2018” I.Smilškalne,

L.Petkevičš

E.Kleina

21.09. Novada skolotāju sporta svētki Skolotāji
27.09.KC Novada skolotāju dienai veltīts pasākums
28.09. Miķeļi. Ražas svētki .Izstāde “Atbrauc rudens ķirbju ratos” A.Kārkle, kl.audzinātāji
05.10. Skolotāju diena Skolēnu parlaments, E.Kleina
01.10 – 20.11. Labo darbu mēnesis

„ Interaktīvs koks”

http://labodarbunedela.palidzesim.lv

Klašu audzinātāji
17.10.

Plkst.18.00

Svinību zālē

Vecāku diena

 

G.Pastars

K.Balode

E.Kleina

klašu audzinātāji

01.-05.10. „Sarkanbalt sarkanais karogs manā logā”

Skolas logu noformējums

E.Kleina, klašu audzinātāji

 

10.10. Karjeras diena 7.klasēm

 

S.Kucenčeire
19.10. Vērtību līnija

1.- 4.klasēm

E.Kleina, klašu audzinātāji
Oktobris

Bibliotēkā

– rakstniekam, prozaiķim Albertam Belam   80

–  tēlniekam, Brīvības pieminekļa autoram Kārlim Zālei 130

 

D.Slica

I.Sargune

 

Septembris, oktobris, novembris Pārgājieni, ekskursijas, vecāku sapulces

 

 

Klašu audzinātāji
01. – 18.11. Tēvzemes mēnesis

 

E.Kleina , MK,

Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji

„Izdziedi Latviju” L.Zarāne,

V.Lipinika,

L.Vuškārniece,

E.Kleina

01.11. Glezniecības darbnīca

„Man viņa ir visskaistākā”

 

E.Kleina

Skolēni,

skolotāji

11. – 18.11.

Novembris  –

Bibliotēkā

 

–    Lāčplēša diena

–    Latvijas valsts 100 gadei veltīta izstāde skolā

–  dzejniekam Ojāram Vācietim 85

L.Luksta

D.Slica, L.Luksta

D.Slica

 

09.11.

Laimiņas skolā

Mārtiņi „ Garais degustācijas galds”

1.-4.klasēm

A.Kārkle

Klašu audzinātāji

08. 11.

Skolas gaiteņi

„Latvijas 100 gades tirdziņš „

1.- 12.klasei

E.Kleina

Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji

12.11. Radošo darbu izstādes atklāšana

„Man viņa ir visskaistākā”

 

E.Kleina
 

 

“Sadodies rokās, samīļo skolu, sadziedi Latviju”

 

E.Kleina, L.Zarāne, V.Lipinika, L.VUškārniece,

Klašu audzinātāji, skolotāji, vecāki

11.11.

 

Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājies

 

Klašu audzinātāji, skolotāji
Sporta zāle               „Stiprākais vidusskolnieks” E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, sporta skolotājiem
17.11.

Svinību zālē

Latvijas valsts dibināšanas dienai veltīts koncerts E.Kleina, L.Zarāne, pulc.vadītāji,

klašu audzinātāji

21.-22.11.

 

Fotografēšanās „Mārītes kompānija” E.Kleina , Klašu audzinātāji
Decembris

Bibliotēka

–  Adventes laiks. Ziemassvētkus gaidot

– latviešu režisorei, mākslas pedagoģei Mārai     Ķimelei  75

D. Slica

 

L.Luksta

Decembris “Profesijas izpēte” 1.-4.klasēm

 

      S.Kucenčeire
10.12.

Skolas gaiteņi

„ Ziemassvētku tirdziņš ”

1.-12.klasēm

E.Kleina

Skolēnu parlaments, klašu audzinātāji

13.12.

Laimiņas skolā

Ziemassvētku radošās darbnīcas A.Kārkle,

Klašu audzinātāji

17.12.

Laimiņas skolā

„ Vērtību līnija”

1.-4.klasēm

E.Kleina , Klašu audzinātāji
19.12.

Svinību zāle

5.-8.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”

 

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, klašu audzinātāji
20.12.

Svinību zāle

9.-12.klasēm „Jautrie Ziemassvētki”

 

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu, klašu audzinātāji
2.12.

Svinību zāle

Līvānu 1.vdusskolas „Lepnums”

 

I.Magdaļenoka, klašu audzinātāji
21.12.

Svinību zāle

Ziemassvētku „Baltais rīts”

 

E.Kleina , pulciņu skolotāji
24.12. – 04.01. Ziemas brīvlaiks

 

Janvāris Laimiņas skolā  

„Talantu šovs „

„Ziemas prieki”-ziemas sporta stafetes

E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu
26.01. Aerobikas diena Sporta skolotāji, skolēnu parlaments, klašu audzinātāji, E.Kleina
Janvāris

Bibliotēka

– dzejniekam, tulkotājam Klāvam Elsbergam 60

 

D.Slica
Februāris “Trīs labas lietas” 5.-6.klašu S.Kucenčeire
01.02. Laimiņas skola Sveču izstāde

„Uz lielu balli sanāca sveces”

 

A.Kārkle, klašu audzinātāji
02.02. Līvānu 1.vidusskolas

Absolventu vakars

11.klases, klašu audzinātāji ,

E.Kleina

04.02.-08.02.

 

Projektu nedēļa I.Magdaļenoka, klašu audzinātāji
08.02.

Svinību zāle

 

Žetonu vakars 12.kl.audzinātāji, 12.klases
12.02.

Laimiņas skolā

Meteņi A.Kārkle , klašu audzinātāji
Februāris -dzejniecei Austrai Skujiņai 110

– rakstniekam, ornitologam Kārlim Grigulim 135

D.Slica

L.Luksta

14.02. Valentīndienas  pasākums E.Kleina sadarbībā ar skolēnu parlamentu
08.03.

Laimiņas skolā

Vērtību līnija

1.-4.klasēm

E.Kleina, klašu audzinātāji
11.03.- 15.03. Pavasara brīvlaiks
23.03. –  rakstniekam Vilim Plūdonim 145

– Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena  1949.gada 25.marts

D.Slica

I.Sargune

Aprīlis –          rakstniekam Vikam (īstajā vārdā Viktors Kalniņš) 80

–          bērnu rakstniekam Jānim Širmanim 115

–           dzejniecei, kas dzimusi Līvānos Ausmai Pormalei 80

D.Slica

I.Sargune

D.Slica

Aprīlis “Dzīves mērķu izvēle” 9.-12.klašu S.Kucenčeire

 

23.04. Laimiņas skola Lieldienu jampadracis

 

A.Kārkle, klašu audzinātāji
Aprīlis Atvērto durvju diena

 

9.klašu skolotāji, 9.klases, E.Kleina
Aprīlis Lielā talka 2017 E.Kleina, klašu audzinātāji
Maijs Kīmijas diena S.Ziemele
Maijs

KC

„Ģimenes dienas koncerts”

 

E.Kleina, pulciņu skolotāji
17.05. Zvana svētki 8.kl.,11.,klases,klašu audzinātāji
Maijs –     mājturības stundās izgatavoto darbu izstāde skolas bibliotēkā (sadarbībā ar mājturības skolotājiem)

–  dzejniecei Mārai Cielēnai 65

–  Mātes diena

–  rakstniekam Jānim Klīdzējam

–  latgaliešu dzejniecei Annai  Rancānei 60

D.Slica

L.Luksta

I.Sargune

D.Slica

D.Slica

27.05. Vērtību līnija 1.- 8.klasēm E.Kleina , klašu audzinātāji
30.05. Sporta diena Sporta skolotāji sadarbībā ar skolēnu parlamentu , E.Kleina
31.05. Pēdējā skolas diena Klašu audzinātāji
31.05. Līvānu 1.vdusskolas „Lepnums”

 

I,Magdaļenoka, klašu audzinātāji
31.05. Vērtību līnijas noslēguma pasākums E.Kleina
15.06.

KC

Plkst.13.00  9.klašu izlaidums E.Kleina, 8.kl.klases,klašu audzinātāji
22.06.

KC

Plkst.18.00 12.klašu izlaidums E.Kleina, 11.klases,klašu audzinātāji

 

Sagatavoja: direktora vietniece E.Kleina