Vērtības

Izpalīdzība, laipnība, atbildība, sadarbība, izcilība. Vērtības uzrunā ikvienu Līvānu 1. vidusskolā.

Lai noskaidrotu svarīgākās vērtības, kas būtu attīstāmas skolā, sarīkota aptauja, kurā anketas aizpildīja gan skolotāji, skolas tehniskie darbinieki, gan skolēni un vecāki. Aptaujā bija minētas apmēram divpadsmit vērtības. Izkristalizējās šīs piecas kā galvenās, ka sadarbība ir visaptverošākā, kas iekļauj arī vairākas citas vērtības, kā, piemēram, draudzību. Turklāt “izcilība” ir tieši vecāku ierosināta, un ar to jāsaprot mazliet vairāk nekā tikai labas sekmes mācībās. Bieži vien skolēnam ir labas dotības kādā jomā, bet vēl svarīgāk ir pamanīt, ka skolēns izdara vairāk, nekā varējis līdz šim.

Skolas vestibilā skatāms vērtību stends, kam pievērš uzmanību ikviens skolā ienākošais. Uz stenda ir zīmējums un rindiņa ar katras vērtības skaidrojumu. Tāpat arī skolas mājaslapā. Līdz ar to gan audzēkņiem, gan vecākiem veidojas izpratne par kopīgajām vērtībām, kas šajā skolā tiek turētas godā.

Vērtību izpratnes dziļākā jēga rodas pieaugot mazajam cilvēkam, maz pamazām sākot izprast, ka būt laipnam, pieklājīgam, atbildīgam nav nekas īpašs, tas ir pašsaprotami un par to īpaša atzinība nav jāizsaka.

Tematiskās “Vērtību līnijas” skolā notiek piecas reizes mācību gada laikā, kurās tiek izcelti labie darbi caur vērtību prizmu. Mācību noslēgumā laureātiem ir izglītojoši izzinošs un radošs pasākums, kā pateicība par vērtību iedzīvināšanu sevī.

Līvānu 1. vidusskolas piecas vērtības attēlotas zīmējumos. Zīmējumu autors Bruno Bahs.