Angļu dramaturga V.Šekspīra dzīve un daiļrade Līvānu 1.vidusskolas kabinetos

Visā pasaulē ir zināms  angļu dramaturga V. Šekspīra vārds un viņa lugas. Šī cilvēka dzīvi un daiļradi centās izzināt arī 10. b klase. Un šoreiz viss notika citādāk….
Runājot par V.Šekspīru, netika strikti nodalītas stundas- latviešu valoda un literatūra notika vienlaikus. Skolēni lasīja tekstus, atzīmējot interesantākos biogrāfijas faktus, klausījās skolotājas stāstījumā, ierakstot kladē interesantākās atziņas, konspektēja mācību grāmatā esošo informāciju, lasīja lugu „Hamlets”, uzdeva viens otram jautājumus, diskutēja un mēģināja izprast- kas bija Viljams Šekspīrs? Mācību stundās jaunieši strādāja individuāli, pāros un mazās grupās, kur katram bija veicams uzdevums vai meklējama kāda atbilde. Ik pa laikam par paveikto izstāstīja viens otram. Vienā no stundām uzrakstīja diktātu par Šekspīru.
Bet šoreiz par Viljamu Šekspīru tika runāts arī daudzos citos mācību priekšmetos.  Angļu valodā- lasīts „Hamlets” svešvalodā, skatīti video materiāli par šo lugu un valodu ( Šekspīrs radījis 3200 jaunus vārdus angļu valodā);
Pasaules vēsturē- uzzināts par Renesansi un ko tā devusi cilvēcei;
Vizuālajā mākslā- renesanses laika mākslinieki;
Matemātikā- kas ir Zelta griezums;
Ģeogrāfijā – par Dāniju, Itāliju un Franciju, jo Šekspīra lugu darbības notiek šajās valstīs. Par dramaturgu var runāt pat ķīmijā! Jo Ofēlija lugā stāsta, ka rozmarīns uzlabo atmiņu. Tātad stundā var noskaidrot šī auga ķīmiskās īpašības…
Lai noslēgtu sarunu par neparasto angli, tika izveidotas divas lielas skolēnu  grupas, kuras veidoja vizuālo materiālu par svarīgākajiem jautājumiem pēc lugas „Hamlets” izlasīšanas. Izveidotais materiāls tika prezentēts klasē un izlikts skolas gaitenī pie sienas.
Tad izvērtējām padarīto un savu individuālo ieguldījumu mācību procesā.
Patika: 

 • Citādā pieeja apskatāmajai tēmai deva iespēju uzzināt par autoru un „Hamletu” no daudziem un ļoti dažādiem skatupunktiem;
 • Skolotāju atšķirīgā pieeja ļāva domāt un izvērtēt pašam;
 • Visi izlasīja lugu;
 • Nācās ieklausīties klasesbiedru pārdomās, tas bija gan interesanti, gan vērtīgi
 • Darbošanās grupās šķita radošāka;
 • Varēja izpaust savu viedokli citiem;
 • Šekspīrs daudzos mācību priekšmetos – tas deva iespēju krietni vairāk un padziļinātāk uzzināt gan par laiku, kad viņš dzīvoja, gan par tradīcijām, gan par lugu un tās uzbūvi, varoņiem.

Nepatika/ varētu citādāk:

 • Dot lielāku izvēli, kuru lugu lasīt;
 • Milzīga rakstīšana katrā priekšmetā;
 • Dīvaini šķita ķīmijā ieraudzīt prezentāciju „Hamlets”;
 • Nožēloju, ka nebiju uz dažām stundām; ir sajūta, ka esmu kaut ko labu palaidusi garām;
 • Atsevišķos priekšmetos informācija atkārtojās;
 • Hamlets visās stundās- bija par daudz;
 • Lugu „Hamlets” izgājām ļoti pamatīgi;
 • Tēma bija par ilgu;
 • Rozmarīns tika pieminēts vienu reizi, bet runājām visu stundu;
 • Rakstīt diktātu par Šekspīru;

Ieguvumi:

 • Ļoti daudz dažādas informācijas par Šekspīru;
 • Interesanti viedokļi;
 • Pieredze darboties dažādās grupās- lielākās un mazākās;
 • Sajūta, ka esmu jau sen pazīstama ar V.šekspīru;
 • Dažādās klasesbiedru pārdomas, bija interesanti tās uzklausīt;
 • Izpratne par laiku, kad dzīvoja Šekspīrs.

To, ka mācīties par Šekspīru bija interesanti, nenoliegs neviens. To, ka skolotājiem nācās krietni vairāk gatavoties- arī nevar apstrīdēt. Bet sasniegtais rezultāts ir tā vērts. Mums visiem kopā izdevās sasniegt mērķi- caur dažādiem tekstiem uzzināt par Šekspīra dzīvi un laikmetu un izprast Hamleta uzdotā jautājuma „Būt vai nebūt?” zemtekstu.
Paldies visiem priekšmetu skolotājiem, kuri bija radoši atsaucīgi!

 • 10.b klases audzinātāja Sandra Kivleniece
 • P.S. Viesojoties LU Misiņa bibliotēkā, ieskatījāmies vienā katalogu skapja atvilktnē. Pārsteigums bija neviltots- ieraudzījām, cik daudz recenziju var izlasīt par V. Šekspīra darbiem.

  P.S. 10.b klase un skolotāji ir vidusskolas komanda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”.