Skolēnu parlaments

Pandēmijas laiks – ierobežojumi – attālinātās mācības SKOLĒNU PARLAMENTS. Lasīt vairāk …

Līvānu 1.vidusskolas skolēnu parlaments(uzzināt vairāk var prezentācijā-spied šeit)

VIZĪTKARTE
Skolēnu parlamenta apraksts, personu kontakti, tradīcijas, uzdevumi.

Skolas pašpārvalde jeb parlaments ir tā vieta skolā, kur ikviens skolēns var ieteikt savas idejas, līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā un palīdzēt organizēt lielus pasākumus, lai papildinātu skolas dzīvi. Tādiem skolēniem, kuriem ir liela atbildība, radošums un kuri ir pietiekami aktīvi, lai spētu paveikt lielas lietas, šeit tiek dota iespēja sevi pierādīt un jau pirmajās skolas klasēs veidot sev nākotni. Ikviens skolēnu parlamenta loceklis ir atvērts dialogam starp skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem. Neskaitot pasākumu organizēšanu un izglītojošu aktivitāšu rīkošanu, komunikācijas veidošana  skolas cilvēku starpā ir parlamenta prioritāte. Panākumu atslēga slēpjas tajā, ka tiek uzklausīti visi viedokļi un starp tiem atrasts kopīgs, visas idejas vienojošs kompromiss. Skolēnu parlamentu veido divas apakšvienības – mazais skolēnu parlaments pulcē skolēnus no 5. – 8. klasei,  un šie skolēni iesaistās gan lielajos skolas jautājumos, gan organizē dažādus pasākumus sākumskolai. Savukārt lielajā parlamentā (9. – 12. klase) jau mācību gada sākumā tiek patstāvīgi domāts, kā papildināt un uzlabot skolas dzīvi ar pašu organizētiem pasākumiem, izglītojošām aktivitātēm un diskusijām. No lielā parlamenta dalībniekiem tiek ievēlēti attiecīgo jomu ministri, lai attiecīgajos brīžos ir konkrēti cilvēki, kuri pratīs organizēt aktuālos pasākumus. Tādējādi skolas parlaments veidojas par komandu, kur katram skolēnam ir savi veicamie uzdevumi, un pēc to rezultatīvas izpildes izcils rezultāts ir garantēts.

PARLAMENTA AMATI:
Prezidents, mazā parlamenta koordinatori, kultūras, kārtības, izglītības, sporta ministri, protokolists, noformētājs, fotogrāfs.

Koordinatore (skolotāja) – Evita Kleina 26134916
Prezidente – Luīze Menkovsks 25612600
Prezidenta vietnieks – vakants
Kultūras ministrs – Ginta Ručevska  22022201
Kultūras ministra palīgs –  Elīna Vucenlazdāne 29880031
Asistents – vakants
Sporta ministrs – Matīss Laganovskis 25363826
Sporta ministra palīgs – Egita Cimare 24824471
Izglītības ministrs – Eliass Orlovs 27455192
Kārtības ministrs – Daniels Loginovs 20477663
Mazā parlamenta koordinators – Jana Ukrevica 28808087
Galvenais Skaņotājs– Maksims Ločš 25330001
Skaņotājs – Antons Ivanovs 29942474
Skaņotājs – Ivo Krievāns 27272004
Protokolists – vakants
Galvenais noformētājs – Aleksandrs Mitins 27767602
Fotogrāfs – Kristiāna Baraņenko – 25958890

SKOLAS PARLAMENTA IEDIBINĀTĀS TRADĪCIJAS:

 • Septembris
 • Olimpiskā diena
 • Skolotāju diena
 • Tēvzemes nedēļa
 • Stiprākais vidusskolnieks
 • Basketbola turnīrs A pret B
 • Erudīcijas spēle ,,Pērļu zvejnieks”
 • Ziemassvētku pasākums
 • Valentīndienas vakars
 • Aerobikas diena
 • Aprīlis – joku diena
 • Parlamenta nedēļa
 • Sporta diena
 • Galda tenisa un Novusa turnīrs

UZDEVUMI:

 • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības.
 • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.
 • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.
 • Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.
 • Pārstāvēt skolu dažādos ārpusskolas pasākumos.
 • Darbība projektos, jaunatnes darbā.
 • Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju.
 • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.
 • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
 • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Skatīt: Skolēnu parlamenta reglamentu