Skolēnu parlaments

Pandēmijas laiks – ierobežojumi – attālinātās mācības SKOLĒNU PARLAMENTS. Lasīt vairāk …

Līvānu 1.vidusskolas skolēnu parlaments(uzzināt vairāk var prezentācijā-spied šeit)

VIZĪTKARTE
Skolēnu parlamenta apraksts, personu kontakti, tradīcijas, uzdevumi.

Skolas pašpārvalde jeb parlaments ir tā vieta skolā, kur ikviens skolēns var ieteikt savas idejas, līdzdarboties dažādu lēmumu pieņemšanā un palīdzēt organizēt lielus pasākumus, lai papildinātu skolas dzīvi. Tādiem skolēniem, kuriem ir liela atbildība, radošums un kuri ir pietiekami aktīvi, lai spētu paveikt lielas lietas, šeit tiek dota iespēja sevi pierādīt un jau pirmajās skolas klasēs veidot sev nākotni. Ikviens skolēnu parlamenta loceklis ir atvērts dialogam starp skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem. Neskaitot pasākumu organizēšanu un izglītojošu aktivitāšu rīkošanu, komunikācijas veidošana  skolas cilvēku starpā ir parlamenta prioritāte. Panākumu atslēga slēpjas tajā, ka tiek uzklausīti visi viedokļi un starp tiem atrasts kopīgs, visas idejas vienojošs kompromiss. Skolēnu parlamentu veido divas apakšvienības – mazais skolēnu parlaments pulcē skolēnus no 5. – 8. klasei,  un šie skolēni iesaistās gan lielajos skolas jautājumos, gan organizē dažādus pasākumus sākumskolai. Savukārt lielajā parlamentā (9. – 12. klase) jau mācību gada sākumā tiek patstāvīgi domāts, kā papildināt un uzlabot skolas dzīvi ar pašu organizētiem pasākumiem, izglītojošām aktivitātēm un diskusijām. No lielā parlamenta dalībniekiem tiek ievēlēti attiecīgo jomu ministri, lai attiecīgajos brīžos ir konkrēti cilvēki, kuri pratīs organizēt aktuālos pasākumus. Tādējādi skolas parlaments veidojas par komandu, kur katram skolēnam ir savi veicamie uzdevumi, un pēc to rezultatīvas izpildes izcils rezultāts ir garantēts.

PARLAMENTA AMATI:
Prezidents, mazā parlamenta koordinatori, kultūras, kārtības, izglītības, sporta ministri, protokolists, noformētājs, fotogrāfs.

Koordinatore (skolotāja) – Evita Kleina 26134916

Prezidents – Rolands Lauska
Prezidenta vietnieks – Aleksandrs Mitins
Kultūras ministrs – Elīna Vucenlazdāne
Kultūras ministra palīgs – Laima Ērgle
Izglītības ministrs – Anete Mališeva
Izglītības ministra palīgs – Eliass Orlovs
Sporta ministrs – Rainers Tomass Urujevs
Kartības ministrs – Daniels Loginovs
Mazā parlamenta koordinātore – Ieva Birzāka
Galvenais skaņotājs – Ivo Krievāns
Skaņotājs – Antons Ivanovs
Protokoliste – Beāte Daniela Reine
Galvenais noformētājs – Aleksandrs Mitins
Fotogrāfs – (brīva vakance)

SKOLAS PARLAMENTA IEDIBINĀTĀS TRADĪCIJAS:

 • Septembris
 • Olimpiskā diena
 • Skolotāju diena
 • Tēvzemes nedēļa
 • Stiprākais vidusskolnieks
 • Basketbola turnīrs A pret B
 • Erudīcijas spēle ,,Pērļu zvejnieks”
 • Ziemassvētku pasākums
 • Valentīndienas vakars
 • Aerobikas diena
 • Aprīlis – joku diena
 • Parlamenta nedēļa
 • Sporta diena
 • Galda tenisa un Novusa turnīrs

UZDEVUMI:

 • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības.
 • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.
 • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.
 • Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.
 • Pārstāvēt skolu dažādos ārpusskolas pasākumos.
 • Darbība projektos, jaunatnes darbā.
 • Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju.
 • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.
 • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
 • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Skatīt: Skolēnu parlamenta reglamentu