Skolēnu parlaments

Līvānu 1.vidusskolas
skolēnu parlaments

   Parlaments- tā ir vieta, kur soli pa solim tiek apspriestas idejas, uzklausīti viedokļi un galu galā rezultātā tiek organizēti skolas pasākumi un notikumi! Vieta, kur iespēja sevi pierādīt tiek dota katram Līvānu 1.vidusskolas skolēnam, kurš ir radošs, aktīvs un kuram piemīt individualitāte. Parlaments ir skolas stūrakmens organizēšanas ziņā, jo aiz katra izveidotā pasākuma stāv ieguldīts parlamenta darbs. Ikviens skolnieks noteikti zinās skolas “Aerobikas dienu”, Ziemassvētku un Valentīndienas pasākumus, kā arī daudzus citus – šie visi ir mūsu, parlamenta rīkoti un organizēti pasākumi.
Skolā darbojas divi parlamenti – mazais parlaments jeb 5.-8. klašu, kā arī lielais parlaments jeb 9.-12. klašu. Mazā parlamenta darba plānos ir organizēt pasākumus pamatskolai, protams, arī ar lielā parlamenta iesaistīšanos organizēšanas darbos, savukārt lielā parlamenta plānos ir darīt to pašu, tikai vidusskolai!
Lai lēmumi tiktu pieņemti pēc iespējas objektīvāk, mēs ņemam vērā ikvienu, gan katra parlamenta locekļa, gan arī skolotāju viedokļus. Daļai parlamenta locekļu ir noteikts attiecīgs amats, kas ļauj konkretizēt organizējošo darbu, lai katrs zinātu, kas viņam ir jāveic, gala rezultātā – lai darbs vienmēr progresētu!
Parlamenta amati – prezidents, mazā parlamenta koordinatori, kultūras, kārtības, izglītības, sporta ministri, protokolists, noformētājs, fotogrāfs.

Amati:

Koordinatore – Evita Kleina tālr. 26134916
Prezidents
Kultūras ministre
Sporta ministrs
Izglītības ministre
Kārtības ministrs
Mazā parlamenta koordinatores
Skaņotāji
Protokoliste
Galvenā noformētāja
Fotogrāfs

Tradīcijas:

 • 1.septembris
 • Skolotāju diena
 • „Stiprākais vidusskolnieks”
 • Tēvzemes nedēļa
 • Ziemassvētku pasākumi pamatskolai un vidusskolai
 • Valentīndiena
 • Aerobikas diena
 • Joku diena
 • Mākslas un mūzikas dienas

Uzdevumi:

 • Aktivizēt skolas izglītības, kultūras, sporta un izlaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības.
 • Organizēt dažādus konkursus, svētku koncertus un sarīkojumus, viktorīnas, spēles, sacensības u.tml.
 • Iesaistīt skolas dzīvē visu klašu skolēnus no 1.-12. klasei.
 • Skolas tēla popularizēšana, tradīciju kopšana.
 • Darbība projektos, jaunatnes darbā.
 • Sadarbība ar skolēnu vecākiem, skolas padomi, skolas administrāciju.
 • Veidot un uzturēt draudzību ar citām skolām.
 • Veicināt mācību kvalitātes paaugstināšanu.
 • Izstrādāt gada un mēnešu plānus.
 • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu līdzpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
 • Atrast kompromisu un atrisinājumu skolas problēmām.

Skatīt: Skolēnu parlamenta reglamentu