Skolotāji

Pastars Gatis Skolas direktors, ekonomikas skolotājs
Magdaļenoka Inese Direktora vietniece
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vanaga Zeltīte Direktora vietniece
Matemātikas un fizikas skolotāja
Birzāka Marita Direktora vietniece, ģeogrāfijas,
bioloģijas un dabaszinību skolotāja
Kleina Evita Direktora vietniece
Vizuālās mākslas skolotāja
Svence Anita Direktora vietniece,
datorikas un informātikas skolotāja
Ancāne Anita Sākumskolas skolotāja
Apšiniece Aija Matemātikas un fizikas skolotāja
Balode Inese Speciālās izglītības skolotāja
Balode Vita Matemātikas skolotāja
Baltmane Ārija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Barkāne Daiga Sociālo zinību skolotāja
Deksne Rasa Interešu izglītības skolotāja
Ernstsone Inese Pedagoga palīgs un pirmsskolas izglītības skolotāja
Ernstsons Jānis Mājturības un tehnoloģiju, un tehniskās grafikas skolotājs
Jačmenkina Ināra Sākumskolas skolotāja
Jakoļeva Kristīne Vizuālās māksla skolotāja
Jansons Juris Fizikas skolotājs
Kazāka Signe Zviedru valodas skolotāja
Kārkle Anna Sākumskolas skolotāja
Kivleniece Sandra Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Komarovska Alina Krievu valodas skolotāja
Krivcova Sandra Angļu valodas skolotāja
Kucenčeire Sarmīte Datorikas skolotāja un karjeras konsultante
Kulakova Maija Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Kurloviča Rita Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Kurme Daina Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja
Lietauniece Ināra Krievu valodas skolotāja
Lipinika Vanda Mūzikas skolotāja
Lude Silvija Sākumskolas skolotāja
Maskalāne Sandra Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotāja
Meldere Ilze Psiholoģijas skolotāja, Sociālais pedagogs
Mikule Ilze Logopēde
Pakers Andris Latvijas un pasaules vēstures, ģeogrāfijas skolotāja
Petkevičš Leonīds Sporta skolotājs
Pfafrode Elza Sociālo zinību skolotāja
Prisjagina Lidija Sākumskolas skolotāja
Reitere Anita Angļu valodas skolotāja
Rubine Kristīne Pirmsskolas skolotāja
Rudzāte Dace Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Saulīte- Uvarova Iveta Pirmsskolas skolotāja
Seladina Sandra Sākumskolas skolotāja
Slica Daina Bibliotekāre
Smilškalne Ineta Sporta skolotāja
Sola Ilze Vācu valodas skolotāja
Steļmaka Ludmila Pedagoga palīgs
Stepanova Irina Angļu valodas skolotāja
Strode Anita Sākumskolas skolotāja
Šubnikova Vita Pirmsskolas skolotāja
Upīte Inese Mūzikas skolotāja
Vaikule Ilze Sākumskolas skolotāja
Vaikule Sintija Ģeogrāfijas skolotāja
Vaivode Elita Matemātikas skolotāja
Veigure Inga Skolas sekretāre
Vilcāne Dagnija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vucina Anita Sākumskolas skolotāja
Vuškārniece Līga Mūzikas un kristīgās mācības skolotāja
Zarāne Liliāna Mūzikas skolotāja
Ziemele Inta Angļu valodas skolotāja
Ziemele Sandra Ķīmijas un bioloģijas skolotāja