Skolotāji

Magdaļenoka Inese Direktora vietniece
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vanaga Zeltīte Direktora vietniece
Matemātikas un fizikas skolotāja
Jačmenkina Ināra Izglītības metodiķe
Sākumskolas skolotāja
Balode Kristīne Izglītības un informācijas centra vadītāja
Direktora vietniece
Angļu valodas skolotāja
Kleina Evita Direktora vietniece
Vizuālās mākslas skolotāja
Ancāne Anita Sākumskolas skolotāja
Ancāne Ilze Sociālais pedagogs, Speciālās izglītības skolotāja
Balode Inese Speciālās izglītības skolotāja
Balode Vita Matemātikas skolotāja
Baltmane Ārija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Barkāne Daiga Sociālo zinību skolotāja
Birzāka Marita Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
Ernstsone Inese Speciālās izglītības skolotāja
Ernstsons Jānis Mājturība un tehnoloģijas skolotājs
Golubeva Jevgēņija Ekonomikas skolotāja
Jakoļeva Kristīne Vizuālās māksla un tehniskās grafikas skolotāja
Jansons Juris Fizikas skolotājs
Iesalnieks Juris Sporta skolotājs
Kārkle Anna Sākumskolas skolotāja
Kivleniece Sandra Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Krivcova Sandra Angļu valodas skolotāja
Kucenčeire Sarmīte Datorikas skolotāja un karjeras konsultante
Kucenčeirs Gundars Datorikas un informātikas skolotāja
Kulakova Maija Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Kurciša Anna Krievu valodas skolotāja
Kurloviča Rita Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lipinika Vanda Mūzikas skolotāja
Lude Silvija Sākumskolas skolotāja
Maskalāne Sandra Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Meldere Ilze Psiholoģijas skolotāja, Sociālais pedagogs
Mikule Ilze Logopēde
Otaņķe Anita Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Pakers Andris Latvijas un pasaules vēstures skolotājs
Pauniņa Gunta Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Petkeviča Irēna Psiholoģe
Petkevičš Leonīds Sporta skolotājs
Pfafrode Elza Sociālās zinības un datorikas skolotāja
Prisjagina Lidija Sākumskolas skolotāja
Raginska Marija Matemātikas skolotāja
Reitere Anita Angļu valodas skolotāja
Rudzāte Dace Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
Seladina Sandra Sākumskolas skolotāja
Slica Daina Bibliotekāre, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Smilškalne Ineta Sporta skolotāja
Stepanova Irina Zviedru valodas skolotāja
Strode Anita Sākumskolas skolotāja
Šubnikova Vita Pirmskolas skolotāja
Usārs Andris Deju skolotājs
Vaikule Ilze Sākumskolas skolotāja
Vaivode Elita Matemātikas skolotāja
Vanaga Klinta Vingrošanas skolotāja
Veigure Inga Skolas sekretāre
Vilcāne Dagnija Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vucina Anita Sākumskolas skolotāja
Vucina Ludmila Krievu valodas skolotāja
Vuškārniece Līga Mūzikas un kristīgās mācības skolotāja
Zarāne Liliāna Mūzikas skolotāja
Ziemele Inta Angļu valodas skolotāja
Ziemele Sandra Ķīmijas un bioloģijas skolotāja