Uzņemšanas noteikumi Līvānu 1. vidusskolas 10. klasē 2021./2022. mācību gadā

Dokumentu
iesniegšana:

sākot ar 14.06.2021.
elektroniski livanu1vsk@livani.lv
vai iesniedzot Līvānu 1. vidusskolā pie sekretāres

Iesniedzamie dokumenti : 1.Vecāku iesniegums – (atbilstoši veidlapai, lai lejupielādētu spied šeit)
2.Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts.
3.Skolēna medicīniskā karte (skolēniem  no citām skolām).
Skola piedāvā: Mācības 10.klasē –
♦Valodu virziens
♦Matemātikas un dabaszinību virziens
Uzņemšanas noteikumi: Dokumentus Līvānu 1. vidusskolā var iesniegt skolēni:
♦kas ieguvuši pamatizglītību;
♦kam gada un eksāmenu sekmju izrakstā ir 4 balles un augstāk;
♦Matemātikas un dabaszinību virzienā matemātikā vēlamas 6 balles un augstāk.
Skolēnu papilduzņemšana Turpinās līdz 31. augustam

Par uzņemšanu vidusskolā konsultēties pie direktora vietnieces izglītības jomā Z. Vanagas vai pa t. 653 07203
Valodu virziena priekšmetu un stundu plāns 2020./2021. m.g. 10.klasei
Matemātikas un dabaszinību priekšmetu un stundu plāns 2020./2021. m.g. 10.klasei