Piecu sadraudzības skolu pedagogi vada ķīmijas un bioloģijas stundas jeb Ķīmijas diena Līvānu 1.vidusskolā