Līvānu 1.vidusskola sadarbībā ar Mūsdienu mākslas galeriju realizē globālās izglītības sadarbības projektu

Publicitates_prasibas_logo2018./2019.mācību gadā Līvānu 1.vidusskola sadarbībā ar biedrību “Galerija” (“Mūsdienu mākslas galerija”) realizē projektu “Globālās izglītības principu ieviešana Līvānu 1.vidusskolas mācību darbā”. Tā mērķis ir veicināt Līvānu 1.vidusskolas audzēkņu pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, īstenojot apmācību pēc globālās izglītības principiem.

Projekts paredz 2018./2019.mācību gadā organizēt dažādas radošās darbnīcas un nodarbības, kā arī izstrādāt metodiskomācību materiālu, kas ļaus skolēniem caur dažādiem mākslas un kultūras aktivitātēm iepazīt globālās izglītības vērtības (solidaritāti, sadarbību, empātiju un iekļaušanu) un veicinās pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

Līdz šim projekta ietvaros jau norisinājušās četras plakātu darbnīcas  “Es Latvijā, Latvija pasaulē”, kas rosināja skolēnus iepazīt, izzināt un diskutēt par to, kā notikumi pasaulē ietekmē mūs pašus, mūsu pilsētu un valsti. Nodarbību laikā dalībnieki diskutēja par globālās attīstības izaicinājumiem, dalījās viedokļos un veidoja plakātus, kas pauž katra individuālos uzskatus par globālās attīstības izaicinājumiem viņa dzīvē.

Savukārt šī gada sākumā projekta ietvaros Līvānu 1.vidusskolā norisinājās “Sajūtu teātra” un drāmas darbnīcas aktrises un režisores Lienas Šmukstes vadībā. Nodarbību uzdevumi veicināja sevis un klasesbiedru iepazīšanu ar teatrālu vingrinājumu palīdzību, mācos iepazīt, sajust un ieklausīties sevī un apkārtējos. Nodarbību mērķis ir sekmēt skolēnu savstarpējo sadarbību un epmātiju.

Februārī un martā Līvānu 1.vidusskolā norisinās četras otrreizējās materiālu izmantošanas darbnīcas, aktualizējot vides ekoloģijas problēmas Latvijā un pasaulē, kā arī vides objektu un graffiti veidošanas darbnīcaspar tēmu – globālās izglītības vērtības (solidaritāte, sadarbība, empātija un iekļaušana) mūsu skolas dzīvē. Projekta noslēgumā paredzēts labiekārtot skolas pagalmu un radīt “zaļo mācību vides telpu”, ko iekārtos paši skolēni, bet maijā visi projekta dalībnieki un ikviens cits interesents būs aicināts uz projekta noslēguma pasākumu. Informācijai par projekta aktivitātēm var sekot līdzi Līvānu 1.vidusskolas un Mūsdienu mākslas galerijas lapās sociālajā tīklā facebook.com un Līvānu 1.vidusskolas mājas lapā http://www.livanu1vsk.lv/.

Projekts “Globālās izglītības principu ieviešana Līvānu 1.vidusskolas mācību darbā” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas, Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE un valsts budžeta līzfinansējumu.

 

Lāsma Vindule
Projekta koordinatore
Biedrības “Galerija” valdes locekle
vindule.lasma@gmail.com