Skolas himna

Kur skrējienā vienojas upes,
Koku pazarēs pilieni mirdz,
Tur straumes plūduma malā
Pukst īstenā Līvānu sirds.

Kā strauts rada varenu upi,
Tā cilvēku – pirmā skola.
Un, staigājot dzīves takas,
Mūs pavada zinības dotās.

Jau kārtējo gadu
Skan pirmie un pēdējie zvani,
No pirmā sola līdz sirmumam
Tie paliks atmiņā manā.

Slīd vanadziņš debesu zilgmē
Gadiem un paaudzēm pāri,
Bet Līvānu sirds tā kā senāk
Nes jaunas dzīvības ārēs…

Jau kārtējo gadu
Skan pirmie un pēdējie zvani,
No pirmā sola līdz sirmumam
Tie paliks atmiņā manā.

Ak, mana baltā vidusskola,
Tavs bērns tev uzticību sola.

(J. Kulakova mūzika,
A. Kalmiņa un I. Vovkas vārdi)