Sasniegumi

Skolas LEPNUMS

Līvānu 1.vidusskolas LEPNUMS 2014./2015.m.g.1.sem.
Līvānu 1.vidusskolas LEPNUMS 2013./2014.m.g.1.sem.

Sasniegumi 2014./2015.m.g

Tautas deju skate:

1.pakāpes diploms:

4.klašu deju kolektīvam – vadītāja Sandra Seladina,
2.klašu deju kolektīvam „Laimiņas” – vadītāja Anita Ancāne,
10.-12.klašu deju kolektīvam „Silaviņa” – vadītājs Andrejs Usārs

2.pakāpes diploms:

1.klašu deju kolektīvam – vadītāja Anita Vucina
3.klašu deju kolektīvam – vadītāja Anita Vucina

Paldies vadītājiem un koncertmeistarēm Liliānai Zarānei, Vandai Lipinikai un Līgai Vuškārniecei par ieguldīto darbu, sagatavojot skolniekus skatei!

SkZPD konfernece Daugavpils Universitātē

Santa Kokina (sk.M.Birzāka)
Anna Skutele (sk.A.Reitere)
Mairis Iesalnieks (sk.S.Ziemele)
Dairis Strupais (sk. S.Maskalāne)

Skolēni ir  izvirzīti uzstāties Latgales reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Daugavpils Universitātē 20. martā !

RVVĢ atklātā angļu valodas olimpiāde

Izsaku pateicību uzvarētājiem:

Ilzei Skutelei 6.a kl. – Atzinība (sk.S.Krivcova)
Danielam Kursītim 9.b kl. –  Atzinība (sk.K.Balode)
Artūram Pabērzam 9.b kl. – Atzinība (sk.K.Balode)

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu, sagatavojot skolniekus olimpiādei!

Valsts mājturības un tehnoloģiju olimpiādes atlases posms

Paldies par veiksmīgu piedalīšanos! Lai veicas 11.atklātajā mājturības un tehnoloģiju (tekstila) olimpiādē „Gadalaiki- pavasaris” konkursu izturējušajām meitenēm:

Dagnijai Butlerei – 7.a kl.
Madarai Kančai – 7.a kl.
Ilzei Skutelei – 6.a kl.
Zanei Jermušai – 9.b kl.
Renātei Kārklei – 9.b kl.

Paldies skolotājai Maijai Kulakovai par ieguldīto darbu, sagatavojot skolnieces olimpiādei!

65.matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

Viesturs Lūsis 5.a kl. –  1.vieta (sk. E.Vaivode)
Antons Ivanovs 5.b kl. –  3.vieta (sk. M.Raginska)
Artis Salmiņš 5.b kl. – Atzinība (sk. M.Raginska)
Ilmārs Štolcers 6.b kl. – 1.vieta (sk. E.Vaivode)
Linards Dukaļskis 6.a kl. – 2.vieta (sk. E.Vaivode)
Andrejs Bogdanovs 6.a kl. – 3.vieta (sk. E.Vaivode)
Arvis Utnāns 8.a kl. – 1.vieta (sk. E.Vaivode)
Artis Pauniņš 8.a kl. – 2.vieta (sk. E.Sarnoviča)
Ieva Terēze Labinska 8.a kl. – 3.vieta (sk. E.Vaivode)

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu, sagatavojot skolniekus olimpiādei!

Ķīmijas olimpiāde 2.posms

Pāvels Filatovs 10.a kl. –  2.vieta
Mairis Iesalnieks 11.b kl. – 2.vieta
Linards Baltmans 10.b kl. – Atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Ziemelei par ieguldīto darbu, sagatavojot skolniekus olimpiādei!

Fizikas olimpiāde

Mairis Iesalnieks 11.b kl. – 1.vieta

Paldies skolotājam Gubertam Vēveram par ieguldīto darbu, sagatavojot skolnieku olimpiādei!

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

Renāte Kārkle 9.a kl. – 3.vieta

Paldies skolotājai Maijai Kulakovai par ieguldīto darbu, sagatavojot skolnieci olimpiādei!

65.matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm

Zane Jermuša 9.a klase – 2.vieta;
Sintija Grīnberga 9.b klase – 3.vieta;
Armīns Ušackis 11.b klase – 2.vieta;
Mairis Ņikiforovs 12.b klase – 3.vieta;
Arta Tropa 10.b klase – Atzinība.
Paldies sk. Elitai Vaivodei, Valentīnai Pūtelei, Elgai Sarnovičai, Marijai Raginskai par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus olimpiādei!

I vieta  Latgales novada atklātajā teātra sporta turnīrā 5.-6.kl. grupā.
I vieta  Latgales novada atklātajā teātra sporta turnīrā 1.-4.kl. grupā.
Paldies skolotājai Lidijai Prisjaginai par sagatavošanu.
Atzinība 9.b klases skolniecei Itai Daugavvanagai par labiem sasniegumiem valsts konkursā par bioloģisko daudzveidību un uzturu 7.-9.klašu grupā ” Ēd ar baudu, domā par dabu!”
Paldies skolotājai Maijai Kulakovai par skolnieces sagatavošanu.

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2013./2014.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.mācību gadā