Sasniegumi

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2019./2020.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2017./2018.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2015./2016.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2014./2015.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2013./2014.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2012./2013.mācību gadā
Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.mācību gadā

Sasniegumi interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā 
Sasniegumi interešu izglītībā 2018./2019. mācību gadā 
Sasniegumi interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā