“Dariet darbu ar degsmi, ar dzelzs gribu un pašpaļāvību un Jums viss izdosies. “
20/04/2018

20180418_133118_Burst01Latvijas Bibliotēku festivāls ir divu dienu svētki visiem Latvijas bibliotekāriem, un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) to organizē jau trešo gadu. Festivāls norisinās 2 dienas, šogad otrajā dienā, 18.aprīlī , notika balvu – Gada bibliotēka 2017 un Gada bibliotekārs 2017 pasniegšana. Pasākumā piedalījās kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis un viņa vietnieks Andris Rāviņš. Šogad pirmo reizi uz šo pasākumu tika uzaicinātas skolu bibliotēkas. Arī skolu bibliotēkām tika piešķirtas nominācijas Gada skolas bibliotekārs un Gada skolas bibliotēka 2017. Lasīt vairāk…


Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums- skate “Zynu, zynu tāva sātu”
18/04/2018

1 13.aprīlī Līvānu novada Kultūras centrā notika Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras svētki – skate. Pasākumā piedalījās 300 dalībnieki no 15 folkloras kopām.
Pasākuma uzdevums ir tradicionālo vērtību apzināšana, to apgūšanas un pārmantošanas veicināšana un popularizēšana Latvijā bērnu un jauniešu vidū. Tas ir Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu gada veikuma izvērtējums, problēmu un to risinājumu apzināšana, kā arī savstarpēju kontaktu veidošana.
Pasākums sākās ar koncertu “Zynu, zynu tāva sātu”. Katra kopa sniedza  7 minūšu programmu, demonstrējot savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros atbilstoši 2017./2018. mācību gada tēmai „Zinu, zinu tēva sētu”. Šogad temats – “Kāzas”.
Pasākuma dalībniekus sveica Līvānu BJC direktore Zane Praņevska. Koncertu kuplināja Pinupu dzimtas muzikanti. Vecmeistars Jānis Pinups , kuram jau ir 91 gads muzicēja kopā ar savu mazdēlu- ermoņiku spēlmani  Oskaru Pinupu . Līvānu novada kultūras centra māksliniece Alla Griņeviča bija uzbūrusi brīnišķīgu tēva sētas motīvu. Lasīt vairāk…


Koru konkurss “Dziesmai būt!”
18/04/2018

koris13.aprīlī Jēkabpils 3.vidusskolā notika Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” 2. kārta. Konkursa mērķis ir motivēt iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, veicināt Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.
Starp divdesmit Latgales skolu koriem bijām arī mēs – Līvānu 1.vidusskolas 5. -9.klašu koris. Konkursā bija jāizpilda trīs kora dziesmas, no kurām viena obligāti jādzies bez pavadījuma. Konkursu vērtēja žūrija: izglībības speciāliste Anita Liekna, dziesmu svētku virsdiriģenti Edgars Vītols un Gints Ceplenieks, VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere.
Paldies dziedātājiem par saņemšanos un ļaušanos muzicēšanai! Paldies koncertmeistarei skolotājai Līgai Vuškārniecei! Paldies par atbalstu skolas vadībai!

Mūzikas skolotāja Liliāna Zarāne


Vidusskolnieki apgūst žurnālistiku
17/04/2018

Četri Līvānu 1. Vidusskolas skolēni: Skaidris Skutelis, Arvis Utnāns, (11.b) Rūdolfs Kivlenieks un Dagnija Butlere (10.b) piedalījās mediju pratības konkursā “Pilna doma”, kurā ar pētījumu par Līvānu pilsētā esošajiem graustiem no 69 komandām iekļuva starp 10 laureātu komandām, kuras dosies ekskursijā pa Latvijas televīziju.
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mediju-pratibas-konkursa-pilna-doma-uzvaretaji-parstav-dazadus-latvijas-regionus.a274810/


Līvānu skolēni Iepazīst Zinātnisko teātri
11/04/2018

dave1Saulaini agrā 21. marta rītā, projekta : “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, Līvānu 1. vidusskolas 5. klases devās braucienā uz Rīgu, lai meklētu teātrī zinātni vai zinātni teātrī. Arī mums, piekto klašu audzinātājām Maritai Birzākai un Dacei Rudzātei, tas bija kaut kas jauns.
Nonākot līdz Liepājas ielai 34., satraukums pieaug ar katru brīdi, jo īsti nav zināms, kas mūs šeit sagaida. Ienākot telpā, nākas mazliet uzgaidīt, jo notiek sagatavošanās darbi mūsu Zinātniskā teātra izrādei. Vēl mazliet pacietības un vienas stundas garumā zinātne apņem katru skolēnu no matu galiņiem līdz pat papēžiem. Lasīt vairāk…