Cien. audzēkņi un vecāki!
01/09/2014

Tehnisku iemeslu dēļ Līvānu 1.visusskolā, lielajā skolas ēkā, skolēniem pusdienas nebūs pieejamas līdz 15.septembrim, vēl tiek veikti remontdarbi ēdnīcā! Tāpēc, lūdzam parūpēties par pusdienām pašiem, līdzi ņemot sviestmaizes, augļus utt.

Skolas administrācija


1.septembris!
26/08/2014


Plkst.9:00 klases stunda Laimiņu skolā!
Svinīgais rīts Lielajā skolā plkst.10:00, pulcēšanās skolas priekšā!

Ar rudens smaržu un krāsu bagātību skolā ienāk septembris! Kas liek rosināties, domāt, steigties un tvert jaunus iespaidus, jo rudenīgie vēji atpūš aizvien ko nedzirdētu un nepieredzētu. Lai tas ik skolā, ik ģimenē ienes labas vēstis, gaišas domas, saprašanos un lielu apņēmību krāt zināšanas, būt stipriem, augt un veidoties par strādīgiem un labestīgiem cilvēkiem!
Lai sekmīgs ir jaunais mācību gads!

Skolas administrācija


Skola aicina pieteikt bērnus pirmsskolas grupā
26/06/2014

Līvānu 1.vidusskola aicina pieteikt bērnus pirmsskolas 5-6 gadīgo grupā 2014./2015.mācību gadam. Vecākus lūdzam ierasties personīgi Līvānu 1.vidusskolā 101.kab. pie sekretāres, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecības kopiju. Tālrunis informācijai: 65307204.


Vērtību līnija
29/05/2014

Līvānu 1.vidusskolā notika pēdējā vērtību līnija šajā mācību gadā. Līnijā tika godināti Laimiņas skolas čaklākie skolēni, kuri vislabāk pratuši izkopt un pilnveidot savas rakstura īpašības. Lasīt vairāk…