Starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2015” skate Līvānos
13/04/2014

Lai izvērtētu folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī māksliniecisko līmeni, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” skates. Lasīt vairāk…


Māksla matemātikā
09/04/2014

Līvānu 1. vidusskolas 6.b un 7.a klases un Rudzātu vidusskolas 6.un 7.klases skolēni piedalījās starptautiskajā pētnieciskajā projektā „Māksla matemātikā” (“Discover the Art of Math”).
Projekta vīzija: veidot mācību vidi, kurā katrs skolēns aktīvi darbojas savu spēju robežās, mēģinot saprast, kas ir aiz robežām.
Projekta mērķis: radīt un izmantot novērtējuma instrumentus, kas parādītu projekta materiālu ietekmi uz skolēna sasniegumiem un attieksmi, un pievienot zināšanu bāzi jautājumu – atbilžu tipa mācīšanas veida pilnveidošanai akadēmiskajā matemātikas mācīšanas stilā. Lasīt vairāk…


Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Jēkabpilī iegūti I pakāpes diplomi
04/04/2014

Uz Valsts Izglītības satura centra (VISIC) organizēto skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa 2. kārtu (reģionālo skati) Jēkabpilī 4. aprīlī devās Līvānu novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa 1. vietas ieguvēji. Viņu vidū bija arī Līvānu 1.vidusskolas 1.b klases skolniece Sendija Bružuka (skolotāja Anita Ancāne), kā arī literāro uzvedumu konkursa 1. vietas ieguvēji: 2.b klases skolēni ar uzvedumu „Es apjozu zelta jostu apkārt savu tēvu zem” (skolotāja Anna Kārkle) . Lasīt vairāk…


Iegriež “Anekdošu virpuli”
01/04/2014

1.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē notika stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2014” fināls.
„Anekdošu virpulis” ir bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” sastāvdaļa, kurā piedalās bērni un jaunieši no visiem Latvijas novadiem. Šoreiz konkursa finālisti ieradās no Gaigalavas, Grobiņas, Jelgavas, Kokneses, Kuldīgas, Laidiem, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Mežotnes, Priekuļiem, Priežmalas, Rāmuļiem, Riebiņiem, Rikavas, Salacgrīvas un Vārkavas. Pavisam 49 jauni jokotāji, kam tīk stāstīt smieklīgus atgadījumus gan no veciem laikiem, gan saskatīt jocīgo un smieklīgo ikdienas situācijās. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnīja savu skolu un novadu jokotāju sacīkstēs. Lasīt vairāk…


Projekts G&G
31/03/2014
logo

Laika posmā no 2014.gada janvāra līdz martam 8.b klases skolnieces Mārīte Balgalve, Enija Lukjanova, Ērika Ērgle ir brīvprātīgi pieteikušās kļūt par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pasniedzējiem vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Projekta mērķis ir uzlabot dialogu starp dažādām paaudzēm un pilnveidot vecākā gadagājuma cilvēku IKT lietošanas prasmes. Projekta pamatā ir ideja par jauniešu iejušanos skolotāju lomā. Lasīt vairāk…


Labi panākumi folkloras jomas konkursos
27/03/2014

27.martā Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā pulcējās labākie Dienvidlatgales novada dziedātāji , dejotāji un muzikanti, lai parādītu savu varēšanu folkloras jomas konkursos. Šeit notika tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” , deju konkurss “ Vedam danci!” un tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte”. Lasīt vairāk…