Vērtību līnija
29/05/2014

Līvānu 1.vidusskolā notika pēdējā vērtību līnija šajā mācību gadā. Līnijā tika godināti Laimiņas skolas čaklākie skolēni, kuri vislabāk pratuši izkopt un pilnveidot savas rakstura īpašības. Lasīt vairāk…


Folkloras konkursu fināli Rīgā
26/04/2014

2014. gada 26. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, dejošanā un muzicēšanā bērniem un jauniešiem.
Finālos piedalījās labākie dziedātāji, dejotāji un muzikanti no visiem Latvijas novadiem – bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieki. Lasīt vairāk…


Sperts pirmais solis ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
24/04/2014

24. aprīlī Rēzeknē notika Latvijas izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkurss Latgalē, kurā, starp divdesmit Latgales vidusskolu koriem, piedalījās arī Līvānu 1. vidusskolas 5. – 9. klašu koris (vadītāja Liliāna Zarāne, koncertmeistare Līga Vuškārniece). Konkursā tika izpildītas trīs dziesmas: latviešu tautasdziesmas apdare bez pavadījuma un divas R.Paula oriģināldziesmas. Koris saņēma Valsts izglītības satura centra II pakāpes diplomu (38,0 punkti). Lasīt vairāk…


Starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2015” skate Līvānos
13/04/2014

Lai izvērtētu folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu un citu ar tradicionālo kultūru saistītu izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, kā arī māksliniecisko līmeni, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” skates. Lasīt vairāk…


Māksla matemātikā
09/04/2014

Līvānu 1. vidusskolas 6.b un 7.a klases un Rudzātu vidusskolas 6.un 7.klases skolēni piedalījās starptautiskajā pētnieciskajā projektā „Māksla matemātikā” (“Discover the Art of Math”).
Projekta vīzija: veidot mācību vidi, kurā katrs skolēns aktīvi darbojas savu spēju robežās, mēģinot saprast, kas ir aiz robežām.
Projekta mērķis: radīt un izmantot novērtējuma instrumentus, kas parādītu projekta materiālu ietekmi uz skolēna sasniegumiem un attieksmi, un pievienot zināšanu bāzi jautājumu – atbilžu tipa mācīšanas veida pilnveidošanai akadēmiskajā matemātikas mācīšanas stilā. Lasīt vairāk…


Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā Jēkabpilī iegūti I pakāpes diplomi
04/04/2014

Uz Valsts Izglītības satura centra (VISIC) organizēto skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa 2. kārtu (reģionālo skati) Jēkabpilī 4. aprīlī devās Līvānu novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa 1. vietas ieguvēji. Viņu vidū bija arī Līvānu 1.vidusskolas 1.b klases skolniece Sendija Bružuka (skolotāja Anita Ancāne), kā arī literāro uzvedumu konkursa 1. vietas ieguvēji: 2.b klases skolēni ar uzvedumu „Es apjozu zelta jostu apkārt savu tēvu zem” (skolotāja Anna Kārkle) . Lasīt vairāk…