Interešu izglītība

Pielikums Nr. 3

01.09.2022. rīkojumam

Nr. 1-19/22/42

Līvānu 1.vidusskolas

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības 2022./2023.m.g.
Nr. Pedagoga vārds, uzvārds Programmas nosaukums Programmas īstenošanas vieta Laiks Piezīmes Pieprasīto stundu skaits
p.k.
1. Anna Kārkle Folkloras kopa „Ceiruleits”   12 -19 gadi Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Otrdien 16.00

Ceturtdien 16.00

Piektdien 16.00

  6
2. Anna Kārkle Latviskās dzīvesziņas pulciņš

7-11 g.

Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

 

Ceturtdien 13.20 – 14.40

  2
3. Daina Slica “Draugos ar grāmatu” 2.-3.kl. Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Skolas bibliotēka

Ceturtdien 8.00

 

Piektdien 8.00

   2
4. Evita Jagža Mākslas pulciņš  “Krāsainie talanti” 1.-3.klase Līvānu 1.vidusskola Otrdien 13.40 – 16.00

Ceturtdien 13.40 -16.00

Piektdien 14.00 – 15.00

  3
5. Evita Jagža Mākslas pulciņš  “Krāsainie talanti” 4.-7.klase Līvānu 1.vidusskola Pirmdien 13.40 -16.00

 

  2
6. Rasa Deksne Tautas dejas 10.-12.klasei Līvānu 1.vidusskola Pirmdien 15.30

Otrdien 15.30

6 stundas koncertmeistaram 9
7. Lidija Prisjagina Teātra sports un improvizācija 3.kl. Līvānu 1.vidusskola Pirmdien 8.00

Ceturtdien 8.00

  2
8. Gatis Pastars Darbs 3D vidē 5.-12.kl. Līvānu 1.vidusskola 214kab. Pirmdien 15.10

Otrdien 15.10

3
9. Sandra Seladina Tautas dejas 1.kl. Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Pirmdien 8.00

Ceturtdien 8.00

  2
10. Inese Upīte 2.un 3.klašu koris Līvānu 1.vidusskola

Laimiņas

Trešdien  8.00

Piektdien 8.00

  2
11. Inese Upīte 3.klašu vokālais ansamblis “Laimiņas” Līvānu 1.vidusskola

Laimiņas

Pirmdien 8.00

Trešdien 13.20

  2
12. Liliāna Zarāne Koris 4.-12.klase Līvānu 1.vidusskola

303 kab.

Otrdien 8.00

Otrdien 15.20

Ceturtdien 8.00

1 stunda koncertmeistaram 3
13. Liliāna Zarāne Koris 4.-5.klase VIA(vokāli instrumentālais ansamblis) Līvānu 1.vidusskola

303 kab.

Trešdien 2
14. Jānis Ernstsons Kokapstrādes pulciņš “Meistariņš” 9-16 gadi Līvānu 1.vidusskola

18 kab.

Trešdien 14.35   3
15. Sandra Ziemele Vides pētnieks – skolēni eksperimentē  5.-9.klase Līvānu 1.vidusskola

109 kab.

Trešdien 15.20   2
16. Līga Vuškārniece 1.klašu ansamblis “Laimiņas” Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Otrdien 13.30 -14.10

Piektdien 13.30 -14.10

  2
17. Līga Vuškārniece 2.c klašu koris Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Ceturtdien 12.30- 13.10   1
18. Līga Vuškārniece 1.klašu koris Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

1.a kl. Pirmdien 13.30 – 14.10

1.b kl. Ceturtdien 13.30 – 14.10

  2
19. Evita Jagža Noformēšana 7.- 12.kl. Līvānu 1.vidusskola

106kab.

Piektdiena 15.00 -15.40   1
20. Amanda Melnkalne Dabaszinības 5.b Līvānu 1.vidusskola

211kab.

Pirmdien 14.30   2
21. Ina Lāce Lasi, domā, radi! Līvānu 1.vidusskola

Laimiņās

Pirmdien 13.10 – 13.50

Trešdien 13.10 – 13.50

  2
     22. Gatis Pastars Ansamblis “Ķīmijas moku kabinets” Līvānu 1.vidusskola

Kvartālā

Trešdien 16.00   3
             
             

 

Sagatavoja : Evita Jagža