Interešu izglītība

Līvānu 1.vidusskolas
Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvās nodarbības 2020./2021.m.g.

N.p.k.Pedagoga vārds, uzvārdsProgrammas nosaukumsProgrammas īstenošanas vietaNodarbību laiks ,
vieta
Piešķirto stundu sk.
1.Anna KārkleFolkloras kopa “Ceiruleits”
(12-19 gadi)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Otrdiena – 15.30
Ceturtdiena – 15.30
6
2.Inese UpīteKoris
(1.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Otrdiena – 8.10 – 8.50
Trešdiena – 8.10 – 8.50
2
3.Līga VuškārnieceKoris
(2.-4.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Pirmdiena – 13.30 – 14.10
Otrdiena – 14.25 – 15.05
Ceturtdiena – 13.30 – 14.10
3
4.Liliāna ZarāneKoris
(5.-9.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Svinību zāle)
Otrdiena – 8.00 – 8.40
Trešdiena – 8.00 – 8.40
Piektdiena – 8.00 – 8.40
3
5.Liliāna ZarāneKoris
(10.-12.klase)
Līvānu 1.vidusskolaPirmdiena 15.20 – 16.20
(303.kab.)
Otrdiena – 15.20 – 16.20
(Svinību zāle)
3
6.Līga VuškārnieceVokālais ansamblis “Laimiņas”(2.klase)Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Piektdien – 13.20 – 14.002
7.Inese UpīteVokālais ansamblis “Laimiņas”(3.klase)Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Pirmdiena  – 8.10 – 8.50
Trešdiena – 13.30 – 14.10
Piektdiena – 8.10 – 8.50
2
8.Sandra SeladinaTautas dejas
(6.klase)
Līvānu 1.vidusskolaPirmdien – 8.00 – 8.50  3
9.Sandra SeladinaTautas dejas
(2.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Piektdiena – 8.10 – 8.502
10.Rasa DeksneTautas dejas
(9.-12.klase)
Līvānu 1.vidusskolaPirmdiena – 16.30 – 19.00
Trešdiena –  16.30 – 19.00
9
11.Lidija PrisjaginaTeātra sports
(1.-3.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
 2
12.Evita KleinaMākslas pulciņš “Krāsainie talanti”
(1.-2.kl., 3.-4.kl.)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Pirmdiena – 14.35 – 15.20
Otrdiena –  9.00 – 9.40
Ceturtdiena – 14.00 – 15.20
4
13.Anita DedeleAngļu valodas debašu klubiņš
(7-11 gadi)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
 2
14.Jānis ErnstsonsKokapstrādes pulciņš “Meistariņš” (9-16 gadi)Līvānu 1.vidusskola (mājturības un tehnoloģiju kab.)Trešdiena – 15.20-17.303
15.Sandra ZiemeleSporta tūrisms (5.-9.kl.;10.-12.kl.)Līvānu 1.vidusskola 4
16.Daina SlicaPulciņš “Draugos ar grāmatu”
(1.-3.klase)
Līvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
Otrdiena –  8.10 -8.50
Trešdiena –  8.10 – 8.50  
Fakultatīvs 2
17.Evita KleinaNoformēšana (10.-12.klases)Līvānu 1.vidusskolaCeturtdiena – 16.10 – 16.50
Piektdiena – 15.10 – 16.00
Fakultatīvs 2
18.Anita ReitereAngļu debates (10.—12.klases)Līvānu 1.vidusskola Fakultatīvs 3
19.Ineta SmilškalneVispārējā fiziskā sagatavošana “Sporto visa klase” (6.klases)Līvānu 1.vidusskola Fakultatīvs  
20.Anna KārkleLatviskā dzīves ziņaLīvānu 1.vidusskola
(Laimiņas skolā)
 Fakultatīvs 1