Interešu izglītība

Līvānu 1.vidusskolas
Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvās nodarbības 2019./2020.m.g.

N.p.k. Pedagoga vārds, uzvārds Programmas nosaukums Programmas īstenošanas vieta  Stundu skaits Nodarbību laiks , vieta  
1. Anna Kārkle Folkloras kopa “Ceiruleits”

(12-19 gadi)

Līvānu 1.vidusskola 6 Otrdiena 15.30 – 16.50

Ceturtdiena 15.30 – 16.50

Piektdiena 15.30 – 16.50

 
2. Līga Vuškārniece Koris

(1.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2 Trešdiena 12.40 -13.20

Piektdiena 12.40 -13.20

 
3. Līga Vuškārniece Koris

(2.-4.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2 Pirmdiena 13.20-14.00

Ceturtdiena 13.20-14.00

 
4. Liliāna Zarāne Koris

(5.-9.klase)

Līvānu 1.vidusskola 3 Pirmdiena 8.10 – 8.50

Otrdiena 8.10 – 8.50

Piektdien 8.10 – 8.50

 

 
5. Liliāna Zarāne Koris

(10.-12.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2 Pirmdiena 15.10 – 15.50

Otrdiena 15.10 – 15.50

 
6. Līga Vuškārniece Vokālais ansamblis “Laimiņas”

(1.,3.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2 Trešdiena 13.40 – 14.20

Piektdiena 13.40 – 14.20

 
7. Vanda Lipinika Vokālais ansamblis “Laimiņas”

(2.klase)

Līvānu 1.vidusskola Laimiņas skolā 2 Trešdiena  13.20 – 14.00

Piektdiena 8.10  – 8.50

 
8. Sandra Seladina Tautas dejas

(5.klase)

 

Līvānu 1.vidusskola KC 4 Otrdiena 14.25 – 15.50

Ceturtdiena 14.25 – 15.50

 
9. Sandra Seladina Tautas dejas

(1.klase)

 

Līvānu 1.vidusskola 2 Ceturtdiena 8.10 – 8.50

Piektdiena 8.10 – 8.50

 
10. Rasa Degsne Tautas dejas

(9.-12.klase)

Līvānu 1.vidusskola 9  Pirmdiena 16.30 – 18.30

Ceturtdiena 16.30 – 18.30

 
11. Lidija Prisjagina Teātra sports

(3.-4.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2  Pirmdiena 8.10 – 8.50

Ceturtdiena 8.10 – 8.50

 
12. Sandra Kivleniece Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (8.-12.kl.) Līvānu 1.vidusskola 2 Otrdiena 15.15 – 15.50

Ceturtdiena 15.50 – 16.30

 

 
13. Daina Slica Pulciņš “Draugos ar grāmatu”

(2.-5.klase)

Līvānu 1.vidusskola 2 Otrdiena  8.10 – 8.50

Piektdiena 8.10 -8.50

fakultatīvs
14. Anita Reitere Angļu valodas debates

(10.-12.klase)

Līvānu 1.vidusskola 3 Pirmdiena 8.10 – 8.50

14.25 – 15.50

fakultatīvs
15. Jānis Ernstsons Kokapstrādes pulciņš “Meistariņš” (10-16 gadi) Līvānu 1.vidusskola 2 Trešdiena 15.10 -16.35  
16. Sandra Ziemele Sporta tūrisms

(5.-9.kl., 10. – 12.klase)

Līvānu 1.vidusskola 4 Otrdiena 15.10 – 16.30